Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Nya tider för sprängningar på Lovö

Våra arbeten med E4 Förbifart Stockholm pågår för fullt och du har säkert både sett, hört och känt våra arbeten under jord. Nu justerar vi tiderna för när sprängningar kan förekomma.

Trafikverket har ansökt om och fått tillstånd att, vid behov, utöka tiderna för sprängningar i arbetet med E4 Förbifart Stockholms tunnlar under Lovö.

Sprängningar på lördagar

Från och med april 2023 kan det förekomma sprängningar klockan 10.00–19.00 på helgfria lördagar (tidigare gällde 10.00–17.00).

De flesta av sprängsalvorna sker långt under jord och genererar låga bullernivåer, men vissa sprängsalvor kan höras eller märkas.