Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Begränsad framkomlighet för sjöfarten förbi Tappström

Möjligheten för båtar att passera vid Tappströmsbron och Nockebybron varierar från år till år. Under sommaren 2023 påverkas Tappströmsbrons framkomlighet av Trafikverkets arbeten.

Öppningsmöjligheterna för de båda broarna varierar över året. Perioderna är indelade i halvår där sommarhalvåret är från 1 maj–15 oktober. Vintertiderna sträcker sig från 16 oktober–30 april.

Tappströmsbron

Sommaren 2023 råder begränsad framkomlighet i farleden förbi Tappström, med anledning av Trafikverkets pågående arbeten i området. Sjöfartsverket har tidigare publicerat information om sommaren på sin webbsida, men dessa har nu justerats.

Under perioden 30 april–15 oktober påverkas farleden förbi Tappström enligt följande: 

  • Ingen broöppning. Segelfri höjd 6 meter. Passage är möjlig för fartyg som ej behöver broöppning.
  • Den segelfria bredden genom kanalen är reducerad till 7 meter.

Aktuell information om Tappströmsbron finns på Sjöfartsverkets webbsida:

Här finns Sjöfartsverkets information om Tappströmsbron

Nockebybron

Nockebybron kommer att öppnas som vanligt, utan planerade begränsningar. Bron kan öppnas efter anmälan till brovakten. Mer information om öppning finns på Sjöfartsverkets hemsida:

Här finns Sjöfartsverkets information om Nockebybron

Trafikverket är som ägare ansvarig för Tappströmsbron och Nockebybron.

 

Nyhetsbrev E4 Förbifart Stockholm