Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Flera asfalteringsarbeten längs Ekerövägen

Med start under vecka 20 kommer vi att asfaltera på flera platser längs Ekerövägen – för ny vägbana och gång- och cykelbana på Lovö och Kärsö.

Trafikverket arbetar intensivt med att bygga om Ekerövägen. Vägen får fyra körfält, varav två för kollektivtrafik i rusningstrafik. Ekerövägen breddas med ytterligare ett körfält för att öka framkomligheten och göra det lättare att åka kollektivt till och från Stockholm.

Vi har påbörjat asfalteringarbeten av den nya cirkulationsplatsen och gång- och cykelbanan vid Tappströmsbron. Under försommaren och sommaren planeras dessutom omfattande asfalteringsarbeten på många sträckor längs Ekerövägen. 

Till att börja med planerar vi att, från och med vecka 20, genomföra flera beläggningsarbeten på Lovö och Kärsö, på både vägbana och gång- och cykelväg.

Vi asfalterar på flera olika platser

  • Vägbana från Finnbo till Hemmet, på vägens norra sida. När anläggningsarbetet är klart kommer trafiken att flyttas över på den asfalterade sträckan, så att motsvarande arbete kan göras på vägens södra sida. Omläggning sker senare i maj.
  • Gång- och cykelbana från Karusellplan till slotts- och teaterinfarten, på vägens södra sida.
  • Gång- och cykelbana på Kärsö, från brostugans infart till Nockebybron, på vägens södra sida, samt förbindelse under brons södra landfäste.

Arbetena planeras pågå under dagtid i minst en vecka.

Vi gör dessa arbeten för att så småningom kunna flytta över trafiken till den nya vägen och förbättra framkomligheten.

Påverkar inte framkomligheten

De sträckor som nu ska asfalteras är i dag inte i trafik och arbetet kommer därför heller inte att påverka framkomligheten.

Senare i sommar planerar vi asfalteringsarbeten på ytterligare sträckor.