Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Vi bygger vägar för biltrafik, cyklister och gångtrafikanter

E4 Förbifart Stockholm är i första hand en vägförbindelse för motorfordon – men inte enbart. Inom projektet bygger vi också flera gång- och cykelvägar.

Den 3 juni är det Cykelns dag. FN har utsett dagen till den Internationella cykeldagen. Genom att cykla eller gå bidrar vi till en grönare framtid samtidigt som vi förbättrar vår hälsa och minskar buller och utsläpp. Den som cyklar eller går blir även en förebild för andra och kan få fler att göra detsamma.

Knutpunkter för kollektivtrafik

Inom E4 Förbifart Stockholm bygger vi ett stort antal gång- och cykelvägar längs sträckan mellan Häggvik och Kungens kurva. Vi bygger bland annat vägar till nya knutpunkter för kollektivtrafiken. Detta gör vi för att skapa bättre möjligheter till byten mellan cykel och kollektivtrafik.

Vi bygger även flera längre vägsträckor för gång- och cykeltrafik. En del vägar är helt nya men vi bygger också om och rustar upp befintliga vägar. Våra mest aktuella åtgärder för tillfället sker i Vinsta. Där har vi byggt två nya broar för gång- och cykeltrafik. I maj månad öppnade broarna för trafikanter och cyklister. Broarna är byggda ovanför Skattegårdsvägen och Bergslagsvägen som är två vältrafikerade vägar för fordonstrafik. Under Bergslagsvägen har vi byggt en gång-och cykeltunnel som snart öppnar upp för allmänheten.

Gång- och cykelvägar vi har byggt 

 • Ny gång- och cykelbro mellan Skärholmen och Kungens kurva (klar 2016)
 • Ombyggd gång- och cykeltunnel mellan Skärholmen och Kungens kurva (klar 2021)
 • Förlängd gång- och cykelväg mellan cykelpassagen och Heron City (klar 2021)
 • Förlängd gång- och cykelväg mellan Heron City och Månskärsvägen (klar 2023)
 • Ombyggd gång- och cykelbro över E4/E20 i Vårby backe (klar 2020)
 • Gång- och cykelväg avskild från bilväg genom Knistaporten i Häggvik (klar 2021)
 • Upprustad gång- och cykelväg mellan Barkarby och Spånga, Hjulsta (klar 2021)
 • Nya gång- och cykelbroar över Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen, Vinsta (klar 2023)
 • Gång- och cykelvägar längs med Bergslagsvägen (klar 2022)

Förbättrad gång- och cykelpassage (tunnel) mellan Skärholmen och Kungens kurva (klar 2021).

Ny gång- och cykelbro mellan Skärholmen och Kungens kurva (klar 2016).

Gång- och cykelpassagen under Färentunavägen vid Tappström, Ekerö.

Ny gång- och cykelbro över Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen i Vinsta.

Gång- och cykelväg avskild från bilväg genom Knistaporten i Häggvik (klar 2021)

I Vinsta har vi byggt två nya broar för gång- och cykeltrafik. Broarna är byggda ovanför Skattegårdsvägen och Bergslagsvägen.

Gång- och cykelvägar vi bygger

 • Bredare gång- och cykelväg på sträckor intill Smistavägen, Kungens kurva (klar 2023)
 • Ny gång- och cykelväg mellan Kungens kurva och Bredäng (klar 2024)
  Ny passage under Färentunavägen, Ekerö, för gång- och cykeltrafik (klar 2023)
 • Ny gång- och cykelväg längs med Ekerövägen från Lindö till Nockebybron (klar 2023)
 • Gång- och cykeltunnel under Bergslagsvägen, i Vinsta (klar 2023)
 • Vi har byggt en gång- och cykelväg längs med Akallalänken från Hästa Gård till Hjulsta (klar 2020). Den sista biten fram till Hjulsta kommer att färdigställas i samband med att vi ansluter den södra delen av Akallalänken till Hjulstastråket via en bro över E18 (klar 2025-2026)
 • Hösten 2023 öppnar vi övergångsstället över Akallalänken söder om Hästa Gård som gör det möjligt för gång- och cykeltrafik mot gamla Enköpingsvägen i Barkarby igen, nu under Förbifartens låga broar.

Trafiksäkerhet

Trafikverket har ett särskilt ansvar för trafiksäkerheten och det gäller även för cyklister. Vi arbetar efter nollvisionen, att ingen ska skadas allvarligt eller dödas i trafiken. Cyklisterna är den största gruppen bland dem som skadas allvarligt i trafikolyckor. Säkerheten för cyklister behöver därför förbättras. Det ska vara enkelt och säkert att gå, cykla och åka kollektivt.

Det våras för cykeln!

FNs Internationella cykeldag