Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Broar färdigställs senare än planerat

Den nya Tappströmsbron ser allt mer färdig ut. Men öppningen för trafik kommer att ske senare än beräknat.

Mycket positivt händer på Ekerövägen framöver. Vi har just påbörjat omfattande asfalteringsarbeten på en längre sträcka av den nya vägen, som vi planerar att öppna för trafik efter sommaren.

Men det finns också stora utmaningar.

Den nya bron över Tappströmskanalen levererades och monterades hösten 2022. Öppning och färdigställande har flyttats fram vid några tillfällen under det första halvåret 2023.

Trafikverket har under arbetets gång stött på flera utmaningar som sammantaget skapat osäkerheter kring när bron kan öppna. Det gäller bland annat omvärldsfaktorer som inneburit resurs-  och leveransproblem till följd av kriget i Ukraina, bland annat brist på personal och material.

Testerna av brons tekniska utrustning har dessutom inte uppnått de resultat som Trafikverket kräver.

Måste först uppfylla kraven

Den nya Tappströmsbron kommer att öppnas för trafik först när den uppfyller våra kvalitets- och säkerhetskrav och just nu är det svårt att svara på när detta kan ske. Därmed kan vi heller inte påbörja rivningen av den gamla bron eller färdigställa cirkulationsplatsen.

– Trafikverket arbetar för att bron ska färdigställas och vi gör vårt yttersta för att den nya bron ska bli en trygg och trafiksäker förbindelse över Tappströmskanalen, säger Tomas Flykt, Trafikverkets projektledare för ombyggnaden av Ekerövägen.

Även Drottningholmsbrons tidplan påverkas

Trafikverket har även en utmaning i arbetet med att bredda Drottningholmsbron. Bron är gammal och arbetet har visat sig vara mer komplicerat än vad som tidigare varit känt. Vi tittar nu på hur detta kommer att påverka tidplanen för färdigställandet.

Vi behöver noggrant analysera och utvärdera hur vi kan genomföra åtgärderna utifrån de nya kända förutsättningarna kring Tappströmsbron och Drottningholmsbron. Först därefter vet vi när de två broarna kan färdigställas och öppna för trafik.

Övriga delar påverkas inte

Färdigställandet av övriga delar av Ekerövägen pågår enligt gällande tidplan och påverkas inte av broarnas situation.

Tappströmsbron och Drottningholmsbron ingår i arbetet med att bredda Ekerövägen med ytterligare ett körfält för att öka framkomligheten och göra det lättare att åka kollektivt till och från Stockholm.

Breddningen av Ekerövägen är en del av E4 Förbifart Stockholm.

Nyhetsbrev E4 Förbifart Stockholm