Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Trafikpåverkande och bullrande arbeten i Häggvik

Arbetet med dagvattenmagasinet mellan trafikplatserna Häggvik och Tureberg går nu in i en ny fas.

Från och med vecka 28 kommer Trafikverket stänga av ett körfält i riktning mot Uppsala. Veckan därpå (vecka 29) kan vissa arbetsmoment upplevas som bullrande och störande.

Läs mer om vårt arbete med dagvattenmagasin:

Dagvattenmagasin för E4:an byggs mellan Trafikplatserna Häggvik och Tureberg

Kör försiktigt och följ skyltar och hänvisningar.

Var rädd om oss som jobbar på vägen!