Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Växter och planteringar längs med våra vägar

Blomsterplanteringar sprider glädje längs med våra vägar. Växter och planteringar ger även en lugnande effekt på trafiken. Så här jobbar vi med växter och planteringar i E4 Förbifart Stockholm.

När man planerar och väljer arter som trivs nära asfaltvägar är det en hel del viktiga frågor att ta ställning till. De växter vi planterar bör ha fina kvalitéer för att ge ett estetiskt fint uttryck under hela året.

Lättskötta växter

-Vi tog fram ett gestaltningsprogram som beskriver hur vi ska arbeta med planteringar och gestaltning längs med förbifarten. Vårt fokus är att välja lättskötta växter som på ett naturligt sätt smälter in i miljön och hänger ihop med övriga områden, säger Maria Stormark, miljöspecialist för E4 Förbifart Stockholm.

-Vildvin är ett exempel på klängväxt som ger ett färgstarkt uttryck under hela året. Vi har planterat en hel del vildvin längs med vägen vid Akalla. Vildvin är grön på sommaren och blir färgstarkt röd under hösten. Vid Kungens kurva har vi också planterat Sedumväxter på ett av våra tak.

-Under en bro vid Norrortsleden i Häggvik växer smällbär som är tåliga och lättskötta. Och vid Akalla trafikplats har vi planterat amerikanska blåbär.

Plantering vår och höst

Planteringen vid vägarna sker i slutet av entreprenadtiden och vanligtvis finns det en garantitid där entreprenören har ett ansvar för växterna. Vi planterar under vår och höst.

-Några utmaningar generellt för växter och planteringar vid vägrenen är torka, värme, vind, jordmån och saltpåverkan. Och såklart invasiva växter som t ex blomsterlupiner.

Vi har tagit fram återställningsplaner för alla naturreservat som påverkas av bygget av E4 Förbifart Stockholm. Det innebär att vi återställer naturen inom berörda natur- eller kulturreservat.

Vallmoblomster växer gärna rikligt i dikesrenen i närheten av våra vägar.

På ängsmark bredvid bilväg växer vallmo, blåklint och prästkragar.

Smällbär är lättskötta och växer under en bro vid Norrortsleden i Häggvik.

Planteringar vid dagvattendammar i Kungens Kurva.

Plantering av lönnträd i Vinsta.

Detalj från Sedumplantering på tak i Kungens Kurva.

Vildvin är en lättskött och färgstark klängväxt. Här en närbild från Akalla.