Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Vi breddar gång- och cykelvägen mellan Smista Allé och Häraldsvägen

Vi påbörjar arbeten med att bredda gång-och cykelvägen mellan Smista allé och Häraldsvägen.

Med start vecka 24 och i cirka tre veckor framåt kommer vi arbeta med att bredda gång- och cykelvägen mellan Smista allé och Häraldsvägen. Vi breddar gång- och cykelvägen för att göra det lättare för gång- och cykeltrafikanter att ta sig fram. Dessa arbeten kommer att utföras på vardagar och under dagtid.

Lite senare i sommar, under juli och augusti kommer vi utöver breddningen av gång- ochcykelvägen även arbeta på Smista allé, i höjd med BMW. Dessa arbeten innefattar att bygga om infarten och bredda övergångsstället som är i nära anslutning till infarten. Under vissa moment av detta arbete kommer gång- och cykeltrafiken att ledas om på ett temporärt övergångsställe. Vissa av dessa arbeten kommer att ske nattetid.