Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Vi flyttar över trafiken till en del av nya vägen

Just nu färdigställer vi en längre sträcka av nya Ekerövägen. Innan den är helt klar behöver vi flytta över trafiken på en del av vägen.

Trafikverket arbetar intensivt med att bygga om Ekerövägen. Den nya vägen färdigställs successivt och under sommaren pågår arbetet med att färdigställa en 2,5 kilometer lång sträcka från söder om Lindö tunnel till norr om Edeby.

Vägen planeras att öppna för trafik med fyra körfält i slutet av sommaren. Men till dess behöver vi flytta över trafiken på den nya vägen för att underlätta färdigställandet.

Fram till öppningen i slutet av sommaren släpper vi nu på trafiken med ett körfält i vardera riktningen på hela sträckan.

Trafikomläggningarna kommer att ske nattetid under vecka 30 för att inte störa framkomligheten. Vi kommer att skylta upp körbanan tydligt, men vi ber dig som trafikant ändå att vara särskilt uppmärksam på förändringar.

Arbetet med Ekerövägen är en del av E4 Förbifart Stockholm. Vägen breddas med ytterligare ett körfält för att öka framkomligheten och göra det lättare att åka kollektivt till och från Stockholm.

Nyhetsbrev E4 Förbifart Stockholm