Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Nattarbeten i Smista allé förbereder för bättre gång- och cykelväg

Vi kommer att utföra vägarbeten för att öka framkomligheten för gång- och cykelvägar vid Smista allé. Arbetet pågår nattetid v 32- v 35.

Vägarbetet behöver utföras nattetid då körfiler kan behöva stängas av. Arbetet uppskattas för det mesta vara tyst, men innehåller vissa bullrande moment.

Nattarbete:
8-10 augusti
14-16 augusti
21 augusti

Nattarbete (preliminärt):
22-23 augusti
28-30:e augusti

Arbetet sker mellan kl 22:00-05:00.

Vägarbetet med gång-och cykelvägar är en del av projektet E4 Förbifart Stockholm. Tack för visad förståelse!

Karta Vägarbete Smista allé

Vi kommer att utföra vägarbeten för att öka framkomligheten för gång- och cykelvägar vid Smista allé. Arbetet pågår nattetid v 32- v 35. Markerat område visar var vägarbetet äger rum.