Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Nattarbeten i Smista allé förbereder för bättre gång- och cykelväg

Vi kommer att utföra vägarbeten för att öka framkomligheten för gång- och cykelvägar vid Smista allé. Arbetet pågår nattetid v 32- v 35.

Vägarbetet behöver utföras nattetid då körfiler kan behöva stängas av. Arbetet uppskattas för det mesta vara tyst, men innehåller vissa bullrande moment.

Nattarbete:
8-10 augusti
14-16 augusti
21 augusti

Nattarbete (preliminärt):
22-23 augusti
28-30:e augusti

Arbetet sker mellan kl 22:00-05:00.

Vägarbetet med gång-och cykelvägar är en del av projektet E4 Förbifart Stockholm. Tack för visad förståelse!

Karta Vägarbete Smista allé

karta visar vägar vid Smista allé.

Vi kommer att utföra vägarbeten för att öka framkomligheten för gång- och cykelvägar vid Smista allé. Arbetet pågår nattetid v 32- v 35. Markerat område visar var vägarbetet äger rum.