Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Nu öppnar vi 2,5 kilometer av nya Ekerövägen

Under sommaren har vi färdigställt en 2,5 kilometer lång sträcka av nya Ekerövägen. Nu öppnar vi alla fyra körfälten för trafik – genom Lindö tunnels båda tunnelrör.

Trafikverket arbetar intensivt med att bygga om Ekerövägen. Den nya vägen färdigställs successivt och under sommaren har vi genomfört omfattande asfalteringsarbeten längs Ekerövägen.

Under juni och juli utförde vi beläggningsarbeten från söder om Lindö tunnel till Finnbo, mellan Edeby och Kanton – en sträcka på 2,5 kilometer. På sträckan har vi lagt ut asfalt på en yta av ungefär 31 000 kvadratmeter.

Inom den nu färdigställda entreprenaden med namnet FSE309 finns både Lindö tunnel och E4 Förbifart Stockholms av- och påfarter i Edeby och Tillflykten.

Nu har vi fyra körfält öppna från Edeby till cirkulationen vid Tappström.

Nu är vägen på sträckan helt klar och under vecka 33 öppnar vi alla fyra körfälten för trafik. Ett körfält i vardera riktningen kommer i rusningstrafik så småningom att vigas åt kollektivtrafik.

– Det här är ytterligare en efterlängtad milstolpe i projekt Ekerövägen. Härmed har vi fyra körfält öppna från Edeby ända till cirkulationen vid Tappström. Det är dessutom den del av sträckan som så småningom ansluter till E4 Förbifart Stockholm, säger Daniel Burström, Trafikverkets biträdande sektionschef på Lovö.

Nu öppnar vi alla fyra körfälten för trafik – genom Lindö tunnels båda tunnelrör.

Trafikomläggningarna till den nya vägsträckan kommer att ske nattetid för att inte störa framkomligheten. Vi kommer att skylta upp körbanan tydligt, men vi ber dig som trafikant ändå att vara särskilt uppmärksam på förändringar.

Arbetet med att bredda Ekerövägen påbörjades under 2019. Lindö tunnel har sedan dess fått ett nytt tunnelrör för trafik i riktning mot Ekerö. Det gamla tunnelröret har renoverats med nya ledningar och ny asfalt.

I Edeby har vi byggt en ny bro för att bussresenärer ska få en säker gångpassage under vägen.

Installationsarbete återstår i E4 Förbifart Stockholms tunnlar

E4 Förbifart Stockholms av- och påfarter i Edeby och Tillflykten kommer att vara stängda till dess att den nya sträckningen av E4 öppnar för trafik 2030. På ytan ser det kanske färdigt ut, men nere i tunnlarna återstår omfattande installationsarbete innan vi kan släppa på trafik i anläggningen.

Arbetet med Ekerövägen är en del av E4 Förbifart Stockholm. Vägen breddas med ytterligare ett körfält för att öka framkomligheten och göra det lättare att åka kollektivt till och från Stockholm.

Nyhetsbrev E4 Förbifart Stockholm