Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Ovanligt mycket köer på Ekerövägen

Trafiksituationen på Ekerövägen är just nu ovanligt ansträngd i rusningstrafik. Morgonen den 31 augusti förvärrades situationen ytterligare av ett försenat nattarbete.

Sedan semestrar slutat och skolan börjat har trängseln i rusningstrafik på Ekerövägen ökat kraftigt, vilket den historiskt sett brukar göra vid den här tiden. Men de senaste veckorna har det varit ovanligt mycket köer på vägen.

Morgonen den 31 augusti förvärrades kösituationen ytterligare. Detta berodde på ett försenat nattarbete. Under vecka 35 har Trafikverket påbörjat markarbeten på norra sidan av Ekerövägen genom Drottningholm. Vi har under två nätter flyttat över trafiken  mellan Rörbyvägen och slottsinfarten, samt flyttat trafikljus.

Nattjobb ska endast ske under tiderna 21-05, men den aktuella morgonen blev arbetet 1,5 timme försenat. Som en nödåtgärd fick trafikvakter leda om trafiken i morgonrusningen.

Trafikverket beklagar detta och är medvetna om vilka konsekvenser det fick för de Ekeröbor som pendlar till och från jobb och skola. Trafikverket gör allt som går att göra för att det inte ska upprepas.

Ge plats åt de som måste använda bilen

Arbetena på Ekerövägen måste genomföras för att vi ska få en bättre trafiksituation framåt. Samtidigt är det just nu ett mycket hårt tryck på vägen i rusningstrafik.

Trafikverket och Ekerö kommun uppmanar därför alla som har möjlighet att samåka med varandra, åka kollektivt, cykla, jobba hemifrån i större utsträckning eller pendla på andra tider. Detta för att gemensamt kunna minska mängden trafik på vägen och ge plats åt de som måste ta bilen till jobb och skola

Kollektivtrafikkörfält Lindö-Edeby

Trafikverket får även många frågor om varför den nyöppnade vägsträckan Lindö-Edeby ännu inte har kollektivtrafikkörfält. Anledningen är att Trafikverket väntar på att få tillstånd från Länsstyrelsen i Stockholms län om detta. Att tillstånd inte var klart när vägen öppnade vecka 33 beror på att vi först måste säkerställa att vägen kan öppna vid den planerade tidpunkten samt att allt därefter fungerar som det ska, innan tillstånd kan ges. 

Så fort tillstånd meddelas kommer skyltarna att avtäckas och ett körfält i vardera riktningen vigs då åt kollektivtrafik i rusningstrafik. Detta kommer att ske under hösten.

Uppdatering: Kollektivtrafikkörfält införs fr o m den 8 september

 

Nyhetsbrev E4 Förbifart Stockholm