Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm En viktig milstolpe i E4 Förbifart Stockholm närmar sig

Bara ett fåtal meter återstår innan den 18 kilometer långa tunneln som ska bli nya E4 Förbifart Stockholm är helt utsprängd. Sammanhängande tunnlar från Kungens Kurva till Hjulsta är en viktig milstolpe i projektet.

 

– Arbetet med bergtunnlarna har pågått intensivt sedan 2016, det har varit ett mycket komplext arbete på många sätt. Vi har snart sprängt ut en av världens längsta motorvägstunnlar. En viktig milstolpe i arbetet med att skapa en tillgängligare Stockholmsregion, säger Camilla Magnusson, projektchef för E4 Förbifart Stockholm.

Allt utsprängt berg kommer att motsvara volymen på cirka 12 Globen. Under arbetets gång har bergmassor bland annat återanvänts till vägbygget.

Drygt 18 kilometer av vägens 21 kilometer kommer att gå i tunnlar för att skona viktiga natur- och kulturvärden, bland annat under Mälaren, genom naturreservat och nära världsarvet Drottningholms slott. Som djupast går tunnlarna 70 meter under havsytan.

E4 Förbifart Stockholm kommer att gå från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser ovan jord. När vägen öppnar för trafik beräknas restiden, i normala trafikförhållanden, bli cirka 15 minuter. Vägen avlastar Essingeleden och innerstaden, och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem.

Om E4 Förbifart Stockholm

Arbetet med E4 Förbifart Stockholm startade redan 2009 när dåvarande Vägverket fick klartecken att påbörja arbetet med E4 Förbifart Stockholm. Efter flera års planering och förberedande arbeten blev officiell byggstart 2014. Den första sprängningen i berg skedde två år efter.

Se filmen om hur vi bygger i olika faser

Vi bygger E4 Förbifart Stockholm i flera delar och i olika faser. Det är många arbetsmoment från planering till öppnande. Olika typer av arbeten tar olika lång tid att utföra och den specifika platsens förutsättningar spelar också roll. Det är till exempel mer komplicerat att bygga och spränga under mark än ovan. Det här gör att delarna av E4 Förbifart Stockholm inte är färdiga samtidigt. På några platser avtar nu det intensiva byggarbetet och vi går in i nästa fas.

Nyhetsbrev E4 Förbifart Stockholm