Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Installationsarbetet i tunnlarna intensifieras

Trots att huvudtunnlarna i E4 Förbifart Stockholm är utsprängda återstår mycket arbete, innan vägen kan öppna för trafik 2030.

Nu intensifierar vi vårt arbete under jord. Projektet går in i nästa fas och de kommande sju åren pågår ett omfattande arbete med att färdigställa tunnlarna, installera, kontrollera och prova alla tekniska system.

Under installationsfasen kan det se lugnare ut på ytan. En del av E4 Förbifart Stockholms trafikplatser ser klara ut, men det du ser ovan mark är bara en bråkdel av hela E4 Förbifart Stockholm.

Det är många steg kvar innan den nya sträckan kan öppna för trafik. Tunnlarna ska bli klara och sedan väntar flera års arbeten med installationer och tester. Vi testar både i fabriksmiljö och i tunneln för att säkerställa att anläggningen uppfyller de högt ställda säkerhetskraven på bland annat trafiksäkerhet. Du som trafikant kommer bara att se en liten del av all teknik som finns i tunnlarna, men den finns där bakom dörrar och innanför väggar.

Det är ett komplext och tidskrävande arbete att se till att den högteknologiska anläggningen vi bygger uppfyller alla tänkbara krav på europavägar och vägtunnlar, innan vi kan välkomna trafikanterna 2030, säger Camilla Magnusson, projektchef på E4 Förbifart Stockholm.

E4 Förbifart Stockholm kommer fördubbla mängden teknisk utrustning i Stockholms väganläggning idag. De högteknologiska säkerhetssystemen som installeras i tunnlarna motsvarar de som idag finns i Norra och Södra länken, Essingeleden, Norrortsleden och Muskötunnel tillsammans.

En yttre tvärled ska avlasta Stockholms innerstad

E4 Förbifart Stockholm utgör en del av en yttre tvärled runt Stockholm, tillsammans med befintliga Norrortsleden och planerade Tvärförbindelse Södertörn. Den nya sträckan gör det lättare för långdistanstrafik att smidigt kunna ta sig förbi Stockholm och vidare till andra delar av landet. Vägen kommer att avlasta Essingeleden och innerstaden, och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem.

Om E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser ovan jord. Restiden för hela sträckan beräknas i normala förhållanden till en kvart. För att skona viktiga miljö- och kulturvärden går drygt 18 av vägens 21 km i tunnel. Det gör E4 Förbifart Stockholm till en av världens längsta motorvägstunnlar.

Se filmen om hur vi bygger i olika faser

Vi bygger E4 Förbifart Stockholm i flera delar och i olika faser. Det är många arbetsmoment från planering till öppnande. Olika typer av arbeten tar olika lång tid att utföra och den specifika platsens förutsättningar spelar också roll. Det är till exempel mer komplicerat att bygga och spränga under mark än ovan. Det här gör att delarna av E4 Förbifart Stockholm inte är färdiga samtidigt. På några platser avtar nu det intensiva byggarbetet och vi går in i nästa fas.

Nyhetsbrev E4 Förbifart Stockholm