Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Nu är Sveriges längsta motorvägstunnel utsprängd

Vägtunneln som binder ihop E4 Förbifart Stockholm är helt utsprängd, en historisk milstolpe för Trafikverket. När sträckan är klar 2030 innebär det kortare restider och en snabbare passage förbi Stockholm.

Den nya sträckningen av E4:an går från Häggvik i norr till Kungens Kurva i söder. För att skona viktiga miljö- och kulturvärden går 18 av vägens 21 kilometer i tunnel. Räknar man de båda tunnelrören, på- och avfartsramper samt arbetstunnlar, har nära 6 mil tunnlar sprängts ut, upp till 70 meter under mark.

– Med de utsprängda tunnlarna har vi nått en historisk milstolpe för E4 Förbifart Stockholm. När den nya sträckan är klar 2030 blir det en resväg på en kvart för alla som vill passera Stockholm, säger Camilla Magnusson, projektchef på E4 Förbifart Stockholm.

En viktig del i Sveriges infrastruktur

E4 Förbifart Stockholm kommer avlasta trafiken i Stockholm, minska sårbarheten för trafikstörningar vid till exempel olyckor och underlätta transporter från andra delar av landet att smidigt passera runt stan. Nya knutpunkter och linjer kommer komplettera befintlig kollektivtrafik och underlättar resandet för stockholmarna med kortare pendling till jobbet.

Korta fakta om E4 Förbifart Stockholm

Med sina två tunnlar, en södergående och en norrgående, kommer E4 Förbifart Stockholm bli en av världens längsta trefiliga motorvägstunnlar. 

Längd ny väg: drygt 21 km

Varav i tunnel: drygt 18 km

Antal körfält: tre i vardera riktningen

Antal nya trafikplatser: 6 stycken (Häggvik, Akalla, Hjulsta, Vinsta, Lovö, Kungens Kurva)

Hastighet: 80–100 km/tim

Restid: cirka 15 minuter

Första tunnelsprängning: Januari 2016 

Öppnar för trafik: 2030

Budget: 41,7 miljarder kronor (2021 års prisnivå)

Nyhetsbrev E4 Förbifart Stockholm