Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Asfalteringsarbeten på Ekerövägen

Vecka 47 kommer vi att asfaltera på en sträcka av Ekerövägen – för den nya vägbanan på Lovö.

Trafikverket arbetar intensivt med att bygga om Ekerövägen. Vägen breddas med ytterligare ett körfält för att öka framkomligheten och göra det lättare att åka kollektivt till och från Stockholm.

I början av vecka 47 påbörjar vi asfalteringsarbeten på sträckan mellan Finnbo och Karusellplan, på vägens södra/östra sida.

Arbetena planeras pågå under dagtid i minst en vecka.

Påverkar inte framkomligheten

De ytor som nu kommer att asfalteras är i dag inte i trafik och arbetet kommer därför heller inte att påverka framkomligheten.

Vi gör dessa arbeten för att så småningom kunna förbättra framkomligheten på vägen.