Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Körfält stängs av nattetid på Ekerövägen

Under vecka 46 kommer Trafikverket att utföra nattarbeten på Ekerövägen. Arbetena ska inte påverka framkomligheten i rusningstrafik.

Från söndag kväll den 12 november till fredag morgon den 17 november kommer vi att utföra ledningsarbeten på tre platser mellan Finnbo, i höjd med golfbanan, och Vilan, i höjd med Götiska tornet. Detta då vi behöver förlänga befintliga ledningar under vägen.

Arbetena kommer enbart att ske nattetid, under tidsperioden 21.00–05.00, och ska därför inte påverka framkomligheten i rusningstrafiken.

Under tiden arbetet pågår kommer ett körfält att stängas av. Vi följer godkänd trafikanordningsplan vid arbetena och dirigerar trafiken med signaler.