Logga in
Logga in

Uppdaterad prognos för E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin. Nu presenterar Trafikverket en ny bedömning av kostnaden för projektet.

Trafikverkets omfattande arbete med att färdigställa den nya sträckningen mellan Kungens kurva och Häggvik går vidare med full fart. När sträckan är klar och öppnar för trafik innebär det kortare restider och snabbare resor förbi Stockholm. Under hösten 2023 blev vägtunneln som binder ihop E4 Förbifart Stockholm helt utsprängd, vilket är en historisk milstolpe.

Projektet är stort och komplext och har genom åren haft en rad utmaningar med många osäkerheter att hantera. Sammantaget har detta haft en påverkan på kostnadsutvecklingen.

Uppdaterad kostnadsprognos 

Vi justerar nu tidigare bedömning av kostnad för projektet. Vi har gjort noggranna analyser och arbetar löpande för att hålla nere kostnaderna samtidigt som det finns faktorer som kan komma att påverka prognosen framöver. Därför presenteras den nya kostnadsbedömningen i ett spann.

Totalkostnaden bedöms bli 51,0–53,5 miljarder kronor, med en trolig slutkostnad på 51,5 miljarder kronor istället för 41,7 miljarder kronor (2021 års prisnivå). 

Det handlar bland annat om ökade kostnader för arbetet med tunnlarna under Lovö och merkostnader för hävningen av kontraktet med den entreprenör som tidigare byggde tunneldelarna under Lovö. Kontraktet hävdes 2019, efter omfattande brister i arbetsmiljön. En ny entreprenör tog över 2020 och driver arbetet sedan dess.

– En säker arbetsmiljö är en av våra viktigaste frågor och allvarliga brister krävde ett byte av entreprenör. Det handlar om säkerhet och hälsa för de som faktiskt bygger vägen, säger Camilla Magnusson, projektchef E4 Förbifart Stockholm.

Följdeffekter av tidigare förseningar

I samband med hävningen, 2019 flyttades öppningen av E4 Förbifart Stockholm fram fyra år, från 2026 till 2030. Följdeffekterna av det har blivit större än vad tidigare bedömningar visat. Det har bland annat inneburit en mer komplex logistik för installation av teknisk utrustning i tunneln samt ökade kostnader för förvaltning av färdigställda delar av anläggningen.

Även osäkerheter i omvärlden, med till exempel pandemin, har påverkat projektet generellt precis som övriga branschen och samhället. 

Det här händer nu

Arbetet fortsätter som planerat och vi bedömer att E4 Förbifart Stockholm kan öppna för trafik 2030 enligt plan.

Frågor och svar

Vi redovisar de kostnader vi känner till just nu. Även om vi jobbar för att hålla nere kostnaderna finns det osäkerheter som kan påverka kostnadsutvecklingen. Därför presenteras den nya kostnadsbedömningen i ett spann.

I det skede projektet befinner sig är det ofta tiden som styr kostnaderna och det är därför viktigt att vi arbetar för att säkra tidplanen. Det gör vi på olika sätt:

  • Vi har lagt om och flyttat olika arbetsmoment för att optimera planeringen och därmed hålla nere totalkostnad och tid.
  • Vi för nära dialoger med våra entreprenörer för att hitta smarta och effektiva lösningar.
  • Vi jobbar med erfarenhetsåterföring från andra redan färdigställda delar i programmet för att effektivisera.

Ja, utifrån den kunskap vi har idag bedömer vi att vi kan öppna E4 Förbifart Stockholm för trafik 2030 som planerat.

Vi utreder möjligheten att öppna delar av sträckan tidigare, men inga beslut är fattade.

Här har vi listat några av de faktorer som gör projektet så komplext.

  • Vi bygger en sexfilig motorväg som i stora delar går i tunnel (två 18 km långa tunnlar samt på och avfartsramper mm, totalt ca 55km), nära stadsmiljö, befintlig trafik (E4 S, E4 N, E18), naturreservat (6 stycken), vattentäkt och nära ett av FN skyddat världsarv (Drottningholm).
  • Med de tekniska systemen i E4 Förbifart Stockholm blir mängden teknisk utrustning i Stockholms väganläggningar dubbelt så stor. Tunneln och de högteknologiska säkerhetssystemen som vi installerar i den motsvarar Norra och Södra länken, Essingeleden, Norrortsleden och Muskötunnel tillsammans.
  • Förbifarten byggs i ett 20-tal större entreprenader med ett kontraktsvärde från 500 miljoner till över 5 miljarder och ett antal mindre. Det handlar totalt om ett 60-tal entreprenader under hela projektets gång, många går parallellt och påverkar varandra.

Vi redovisar de kostnader vi känner till idag. Vi vet inte vilken påverkan ett eventuellt avslag på ansökan kan få på projektets tid och kostnad i sin helhet. Det är någonting vi får analysera när beslut kommer. Därför ingår inte heller detta i den bedömning som nu presenteras.

Så här ser fördelningen ut i procent*  
Ökade kostnader tunnel Lovö 41%
Ökade driftkostnader anläggning från 2026-2030  25%
Ändringar i kontrakt och nya beställningar 21 %
Bedömd riskreserv 13 %


*Detta inkluderar konsekvenser av händelser i omvärlden