Logga in
Logga in

AF-gruppen vinnare av E4 Förbifart Stockholms arbetsmiljöpris 2023

Varje år delar Trafikverket ut ett arbetsmiljöpris till en entreprenör som gjort en bra insats för arbetsmiljön. Årets vinnare är AF-gruppen som jobbar på Lovö.

Arbetsmiljöpriset en viktig del i vårt arbetsmiljöarbete. I år var temat – fokus på riskobservationer – kommunikation, åtgärd och återkoppling. Kommunikationen är i fokus för AF-gruppens arbetsmiljöarbete, vilket känns bra. De har skapat en kultur där alla i projektet är involverade i att lyfta och aktivt jobba med att förebygga risker, till exempel med hjälp av riskobservationer, säger Camilla Magnusson, projektchef för E4 förbifart Stockholm.

Motivering - AF-gruppens vinnande bidrag

  • AF arbetar med riskstyrning på 4 olika nivåer där stort fokus har legat på att involvera yrkesarbetarna i arbetsmiljöarbetet för att skapa en stark säkerhetskultur.
  • AF har haft stort fokus på specifika säkerhetsåtgärder så som skiftmöten, säker jobb analys, safetalk (komplement till arbetsberedningen), skyddsronder (med fokusområden) och rapportering av oönskade händelser (ROH). Det har skapat en arbetsmiljö där varje individ känner sig engagerad i säkerhetsaspekterna.
  • AF har skapat en plattform för öppen kommunikation där medarbetare aktivt delar erfarenheter och identifierar eventuella säkerhetsfrågor.
  • AF har en jourtelefon som hanteras av en av projektets HMS-resurser och den är nåbar 24 timmar om dygnet.

Det känns jättekul att få priset. Det är kul att få bekräftelse på att arbetet vi gör är framgångsrikt. Vi har en stabil säkerhetskultur som är inbiten i AF-koncernens verksamhet. Det tror jag har bidragit till att vi vann priset säger David Lundbäck, HMS (hälso-, miljö- och säkerhets)-ingenjör från AF-gruppen.

Bakgrund

Trafikverket delar ut ett arbetsmiljöpris varje år till en entreprenör som gjort en bra insats för arbetsmiljön. Entreprenörerna får själva nominera exempel på gott arbetsmiljöarbete, till exempel en teknisk lösning eller visst arbetssätt. Årets tema var, " fokus på riskobservationer – kommunikation, åtgärd och återkoppling.".

- Arbetsmiljöpriset är en del av Trafikverkets arbete för att närma oss Nollvisionen, det vill säga att ingen ska dödas eller skadas allvarligt på våra arbetsplatser. Med 2023 års tema ville vi fokusera på vikten av kommunikation för att engagera alla i arbetet med att förebygga risker, Tommy Holmgren, tillförordnad funktionsledare för byggarbetsmiljö i E4 Förbifart Stockholm.