Logga in
Logga in

Vi arbetar natt på E4/E20 vid Lindvreten

I helgen gör vi nattarbeten på E4/E20 i södergående riktning mellan Vårby backe och Trafikplats Lindvreten norra.

Natten mellan lördagen den 17 och söndagen den 18 februari flyttar vi trafiken i sidled på E4/E20 södergående mellan Vårby backe och Trafikplats Lindvreten norra. Vi arbetar mellan klockan 21:00-08:00 och under den tiden kommer endast ett körfält vara öppet i södergående körriktning på E4/E20 , enstaka körfält i norrgående körriktning kan även påverkas mellan Vårby backe och Trafikplats Lindvreten norra.

Vi kommer även göra förberedande arbeten under natten mellan fredag den 16 och lördag den 17 februari och efter genomförd trafikomläggning kommer vi natten mellan söndag 18 och måndag 19 februari göra belysningsarbeten.

Både de förberedande arbetena och belysningsarbetena görs mellan klockan 22:00-05:00 och påverkar enstaka körfält i södergående riktning.

Efter trafikomläggningen kommer lika många körfält som tidigare att vara öppna.

Vi bygger om för att förbättra trafikflödet i trafikplatsen när E4 Förbifart Stockholm är färdigbyggd.

Karta trafikomläggning Lindvreten

Kartan visar vart våra nattarbeten görs. 

Klicka här för att få upp en större kartbild!