Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Därför bullrar vi vid Tappströmsbron

Nyligen påbörjade vi arbetet med pålgrundläggning vid Tappström – ett bullrande arbete vi behöver göra för att förstärka marken. Kontakta oss om du upplever att du störs av våra arbeten.

Rivningen av gamla Tappströmsbron börjar bli klar. Därför har vi även börjat arbeta med att färdigställa den nya cirkulationsplatsen som ansluter till den nya bron.

En del i det arbetet är att marken mellan kanalen och cirkulationsplatsen måste förstärkas och stabiliseras för att klara fortsatt uppbyggnad. Detta gör vi genom så kallad bankpålning.

Med hjälp av en pålkran slår vi ner flera hundra betongpålar i fast mark på flera meters djup. Pålarnas syfte är att överföra trycket från trafiken ner till bärkraftig mark.

Vid pålgrundläggning uppstår ett ihållande ljud som skiljer sig avsevärt från den normala ljudbilden och kan därför uppfattas som störande.

Arbetet med pålningen startade i mitten av mars och kommer att pågå måndag–torsdag i minst en månads tid.

Kontroll av bullernivåer under byggtid

Vi arbetar tillsammans med vår entreprenör för att vidta bullerbegränsande åtgärder i den mån det är möjligt.

Buller uppstår vid de flesta byggarbeten och kan uppfattas olika beroende på var du befinner dig i relation till det aktuella arbetsmomentet. Vi utför kontinuerliga mätningar för att kontrollera bullernivåerna i samband med våra arbeten.

Här finns vårt formulär för att anmäla störningar

Samtliga körfält på nya Tappströmsbron och i den nya cirkulationsplatsen planeras att öppna för trafik till hösten 2024.