Logga in
Logga in
Hela rivningsarbetet planeras vara klart i slutet av mars. Foto: Comsa

E4 Förbifart Stockholm Sprängning i rivningsarbetet av gamla Tappströmsbron

Merparten av den gamla Tappströmsbron är nu riven. Men för att få bort de sista delarna behöver vi även spränga.

Arbetet med att riva den gamla Tappströmsbron pågår för fullt. Vi har demonterat brons ståldäck och klaff och även rivit merparten av betongdelarna. För att riva betongen använder vi i huvudsak hydraulhammare. Men vissa delar kräver mer kraft.

Vecka 12 kommer vi därför att behöva utföra en sprängning. Denna planeras ske den 19 mars klockan 10:00. Vid detta tillfälle stängs all trafik på nya Tappströmsbron av i några minuter.

Hela rivningsarbetet planeras vara klart i slutet av mars.

Kontroll av buller och vibrationer

Trafikverket utför kontinuerliga mätningar för att kontrollera såväl buller- som vibrationsnivåer i samband med våra arbeten. Buller och vibrationer uppstår vid de flesta byggarbeten och kan uppfattas olika beroende på var du befinner dig i relation till det aktuella arbetsmomentet.

Möjlighet till tillfällig vistelse

Du som känner att du är i behov av tillfällig vistelse i samband med sprängningsarbetena eller när våra arbeten är som mest intensiva, kontakta Trafikverkets kundärendemottagning. Ring 010-123 04 00 eller mejla oss på kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se.

Sprängningar

Tycker du det är obehagligt när vi spränger? Det hörs och känns och det kan upplevas som skrämmande, men är inte farligt. Här nedan förklarar vi vad det är du märker av.

Markvibrationer

Markvibrationer är rörelser i marken. När vi spränger transporteras energi genom marken som kan kännas i hus och byggnader om vibrationerna når en viss nivå. Eftersom vi människor är väldigt känsliga för just vibrationer och kan uppfatta väldigt små sådana, kan det för vissa kännas obehagligt.

Luftstötsvågor

Luftstötsvågor är tryckvågor som breder ut sig i luften. De hörs och känns över ett större område än markvibrationerna, ibland mycket långt beroende på väderförhållanden och hur det ser ut på marken när det gäller t ex växtlighet och bebyggelse.

Nyhetsbrev E4 Förbifart Stockholm