Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Tappströmskanalen öppen för sjötrafik

Gamla Tappströmsbron är nu färdigriven och kanalen är därmed en öppen farled. Sedan den 28 mars är det möjligt för båttrafik att passera Tappströmsbron.

Framkomligheten i Tappströmskanalen har länge varit begränsad på grund av Trafikverkets arbeten med den nya Tappströmsbron. De senaste månaderna har kanalen dessutom varit helt avstängd för sjötrafik på grund av rivningen av gamla bron.

Men i slutet av mars blev vi klara med rivningsarbetet, därmed kan farleden nu trafikeras och den nya Tappströmsbron öppnas vid behov.

Öppningsmöjligheterna för de båda broarna varierar över året. Perioderna är indelade i halvår där sommarhalvåret är från 1 maj–15 oktober. Vintertiderna sträcker sig från 16 oktober–30 april.

Tappströmsbron

Tappströmsbron kommer att öppnas som vanligt, utan planerade begränsningar. Bron kan öppnas efter anmälan till brovakten. Aktuell information om Tappströmsbron samt information om öppning finns på Sjöfartsverkets webbsida:

Sjöfartsverkets information om Tappströmsbron

Nockebybron

Även Nockebybron kommer att öppnas som vanligt, utan planerade begränsningar. Bron kan öppnas efter anmälan till brovakten. Aktuell information om Nockebybron samt information om öppning finns på Sjöfartsverkets webbsida:

Sjöfartsverkets information om Nockebybron

Trafikverket är som ägare ansvarig för såväl Tappströmsbron som Nockebybron.

Frågor om svar om Tappströmsbron

Vilka tider kan Tappströmsbron öppnas för båttrafik?

Aktuell information om öppningstider finns på Sjöfartsverkets webbsida.

Vart vänder jag mig om jag vill beställa broöppning?

Förhandsbeställning kan göras helgfri måndag–fredag kl. 07.00–16.00 via telefonnummer 0706-22 49 68. Mer information finns på Sjöfartsverkets webbsida.

Varför måste Tappströmsbron vara öppningsbar?

Tappströmskanalen är en allmän farled och ingår i ett stort nät av farleder som Sjöfartsverket ansvarar för. Sjöfartsverket begär att Tappströmsbron även i framtiden ska vara öppningsbar.

Hur kommer den nya bron att styras?

Den nya bron kommer att styras från Nockebybron, precis som den gamla bron.

Så nu ska bron kunna öppnas och stängas helt felfritt?

Det kommer att vara en inkörningsperiod i början, där styrningen av bron kan behöva trimmas in ytterligare. Där kan alltid fel uppstå, men det är helt normalt.

Nyhetsbrev E4 Förbifart Stockholm