Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Trafikverket besöker Ekerö centrum

Den 18 april kommer Trafikverket till Ekerö centrum för att svara på allmänhetens frågor om våra arbeten med Ekerövägen och E4 Förbifart Stockholm.

Mycket har hänt i våra arbeten sedan vi besökte Ekerö centrum i november. Den nya Tappströmsbron är öppnad för trafik och den gamla bron är riven. Vi upphandlar en ny entreprenör för arbetet genom världsarvet Drottningholm, en sträcka som nu har öppnats upp med fler körfält. Sträckan Lindö–Edeby, med E4 Förbifart Stockholms trafikplatser, är nu även färdigställd och slutbesiktigad.

Prata med oss om våra arbeten

Torsdagen den 18 april har du möjlighet att träffa Trafikverket och prata med oss om status i våra arbeten med vägen och broarna, hur framkomligheten påverkas, projektets utmaningar och fortsatta arbete, samt var du hittar rätt trafikinformation.

Vi berättar även gärna om vårt arbete med E4 Förbifart Stockholm.

Kom förbi, prata med oss och ställ dina frågor. Vi kommer att finnas i bibliotekets foajé i Ekerö centrum klockan 16.30–18.30.

Representanter från Ekerö kommun kommer också att vara på plats.