Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Nattarbeten på E18 vid Trafikplats Hjulsta

Vi arbetar natt vid trafikplats Hjulsta under vecka 21, 22 och 23.

Med start i början av vecka 21 kommer vi att arbeta natt vid Trafikplats Hjulsta. Vi kommer arbeta med kompletterande arbeten på broarna som går över trafikplatsen. 

Vi arbetar både i cirkulationsplatsen och på E18. När vi arbetar i cirkulationsplatsen kommer vi växelvis att stänga av ett av två körfält i taget och när vi arbetar på E18 stänger vi av alla körfält i höjd med trafikplatsen och leder om trafiken upp i cirkulationsplatsen och sedan ner på E18 igen. Trafiken kommer hela tiden att komma fram.

Vi gör våra arbeten nattetid för att störa trafiken så lite som möjligt och vi kommer att arbeta under vecka 21, 22 och 23. Våra arbetstider är mellan klockan 22:00-05:00.

Kör försiktigt och följ skyltar och hänvisningar