Logga in
Logga in

Våra arbeten med nya Trafikplats Lindvreten södra i Kungens kurva

Nu har vi nått en viktig milstolpe med nya trafikplats Lindvreten södra, den sista delen av cirkulationsplatsen är nu gjuten.

​I Kungens kurva rullar arbetet på med den nya Trafikplats Lindvreten södra. I början av maj gjorde vi en trafikomläggning på E4/E20 norrgående mellan Vårby backe och Trafikplats Lindvreten norra. Under trafikomläggningen flyttade vi ut den norrgående körbanan längre ut till höger, så att den i stort sätt ligger i det läge den kommer att ligga i när trafikplatsen är färdigbyggd.

Den sista stora gjutningen​

Trafikomläggningen gjorde det möjligt att gjuta den andra delen av bron i nya Trafikplats Lindvreten södra. Gjutningen genomfördes i mitten av maj och det var den sista stora gjutningen i den nya trafikplatsen. 

Det återstår fortfarande en hel del arbeten så som mindre kompletterande betongarbeten, tätskikt, beläggning och räcken innan den nya trafikplatsen är klar, men vi har kommit en bra bit på vägen nu när båda broarna är gjutna.

Arbetena med Trafikplats Lindvreten beräknas bli klara under hösten 2025.

Drönarbild över våra arbeten i Kungens kurva med Trafikplats Lindvreten södra närmast i bild.

Andra delen av cirkulationsplatsen gjuts. Betongbilar fyller betongpumpsbilen med betong. Från betongpumpsbilen pumpas betongen ut via de blå armarna.

Bild ovanifrån som visar gjutning av bron. Via de blå armarna som syns på bilden pumpas betongen upp från betongpumpsbilen.