Logga in
Logga in

18 kilometer tunnel – är det säkert?

Inom E4 Förbifart Stockholm bygger vi en av världens längsta motorvägstunnlar. Det låter ju häftigt, men kanske undrar du hur man gör en 18 kilometer lång tunnel säker att färdas i?

Ja, det är inget vi gör i en handvändning - att bygga säkert är ett omfattande och tidskrävande arbete. En stor mängd moderna tekniska system och säkerhetslösningar ska installeras och testas. Testarbetena pågår under flera år, både i fabriksmiljö och i tunneln, för att säkerställa att anläggningen uppfyller de omfattande säkerhetskraven innan sträckningen kan öppna för trafik.

Samverkan för säkerhet

Trafikverket är inte ensamma i planeringen för en trygg tunnel. Vi har även en rådgivande grupp med aktörer från bland andra Arbetsmiljöverket, Transportstyrelsen, Polisen, Brandförsvaret, Trafik Stockholm och Länsstyrelsen. VägAssistans, ambulans och brandförsvaret ska till exempel snabbt och enkelt kunna ta sig in om något händer, medan du som trafikant ska kunna ta dig ut lika snabbt och enkelt. Utrymningsvägar finns därför var 100:e meter i huvudtunnlarna och var 150:e meter i på- och avfartstunnlarna.

Ingen mötande trafik

Det mest grundläggande för säkerheten är dock de två parallella tunnelrören där trafiken går i en riktning i varje rör. Det blir alltså ingen mötande trafik vilket innebär en utformning som förebygger olyckor. Tunnlarna förses med hjälptelefoner, övervaknings- och trafikstyrningssystem dygnet runt, nödbelysning, brandlarm och släckningssystem. Andra installationer som gör tunneln säkrare innefattar till exempel:

  • ventilation som för luften framåt i trafikens riktning
  • luftutbyten som sker på flera ställen för att bl.a. undvika att eventuella brandgaser sprids i hela tunneln samt det fasta brandbekämpningssystemet som ska begränsa eventuell brandutveckling. 

Säkerhetskonceptet i korthet

  • Utrymningsvägar var 100:e meter i huvudtunnlar och var 150:e meter i på- och avfartstunnlar
  • Tre körfält i vardera tunneln, ingen mötande trafik
  • Tunneln är övervakad dygnet runt, bl.a. med kameror
  • Ventilationen för luften framåt i trafikens riktning
  • Luftutbyte sker på flera ställen för att bl.a. undvika att eventuella brandgaser sprids i hela tunneln
  • Fast brandbekämpningssystem för att begränsa brandutveckling

2030 kan du alltså se fram emot en smidig, trygg och säker resa mellan Kungens kurva och Hjulsta. Medan du väntar kan du följa vad som sker i arbetet här på webbplatsen, i vårat nyhetsbrev samt på vårat Instagram-konto. Där kommer vi under hösten och framåt berätta mer ingående om de olika delarna som ska göra resan säker.