Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Mark- och miljööverdomstolen utökar tillståndet för grundvattenbortledning i E4 Förbifart Stockholm

Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens dom och meddelar tillstånd för ytterligare bortledning av inläckande grundvatten.

Det var i april 2022 som mark- och miljödomstolen avslog Trafikverkets ansökan om utökat inläckage av grundvatten på en sträcka i norra delen av E4 Förbifart Stockholm. Trafikverket överklagade till Mark och miljööverdomstolen i oktober 2022.

Domen innehåller villkor i form av kontroll- och skyddsåtgärder för omgivningen som Trafikverket var överens med tillsynsmyndigheten. Sedan tidigare har Trafikverket även fått tillstånd att skyddsinfiltrera för att förhindra skador.

Anders Selström som är avdelningschef för E4 Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn säger:

-  Vi välkomnar Mark- och miljööverdomstolens dom och kommer att iaktta de villkor som har föreskrivits.

Bakgrund

Bergkvaliteten i de norra delarna av E4 Förbifart Stockholm visade sig vara av sämre kvalitet än vad undersökningarna visat. 2021 - fyra år in i byggskedet hade vi en tydlig bild av hur berget faktiskt såg ut och den bilden stämde inte de förundersökningar vi gjorde inledningsvis. Trots att Trafikverket ökade och utvecklade tätningsmetoderna var det inte effekten tillräcklig.

Därför sökte vi tillstånd för att vid behov få infiltrera mer vatten för att upprätthålla de grundvattennivåer som krävs.