Logga in
Logga in

Så här hanterar E4 Förbifart Stockholm skador, störningar och besiktningar

Vi arbetar ständigt för att vår påverkan på omgivningen ska vara så liten som möjligt. På den här sidan hittar du information om hur du går tillväga med frågor om skador, störningar och besiktningar.

Har du fått en skada på din egendom som du tror har ett samband med arbeten i projektet E4 Förbifart Stockholm?

Trafikverket arbetar för att undvika att våra arbeten leder till störningar och skador. Vi ersätter skador där det kan bevisas att det är våra arbeten som orsakat skadan.

Vill du anmäla en skada?

Skador kan uppstå på fast egendom (byggnader) eller lös egendom (föremål i din bostad).

Alla skador ska anmälas skriftligen. För att förenkla handläggningen bör anmälan innehålla:

 • Beskrivning av vad som har hänt
 • Datum och tid
 • Information om vad som har skadats
 • Annan information som beskriver hur skadan uppkommit
 • Eventuellt ersättningsanspråk (bifoga gärna kvitton)
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-postadress

Formulär för att anmäla skador eller störningar

Formuläret där du kan anmäla skador och störningar


Detta händer när vi tar emot din skadeanmälan

 • När vi har tagit emot din anmälan registrerar vi den med ett ärendenummer och ett diarienummer. 
 • Därefter skickas ärendet vidare till en skadeärendehandläggare. 
 • Trafikverket gör en första bedömning och tittar på skadans art, avstånd till Trafikverkets arbetsplatser och vilken sorts arbeten som gjorts vid tillfället när skadan uppstod.
 • Om skadans omfattning kräver vidare utredning kommer vi ut på plats och tittar på skadan. Då görs en skadebesiktning, vilket innebär att vi dokumenterar och fotograferar skadan. Vi dokumenterar utredningen och skickar en rapport med ett skriftligt besked till dig.
 • Handläggningstiden är vanligtvis runt 30-45 dagar från att en anmälan kommer in till att vi lämnar ett besked.

Skriftligt besked med beslut om ersättning

Trafikverket skickar ut ett skriftligt besked om hur vi bedömer din skada och kravet på skadestånd.

Om du inte är nöjd med beskedet

Vi lämnar beskedet utifrån de underlag som du skickar in och den utredning som Trafikverket gör. Beskedet går inte att överklaga eftersom det inte är ett myndighetsbeslut.

Däremot kan Trafikverket på begäran göra en ny bedömning av ärendet. Det kan till exempel handla om att det kommer fram nya omständigheter som det inte har tagits hänsyn till tidigare.

Om du trots det inte är nöjd med vårt besked kan du driva ärendet vidare i allmän domstol.

Besiktning och efterbesiktning av fastigheter

Inför byggstart så har vi, med anledning av våra sprängningsarbeten besiktigat byggnader och anläggningar inom 150 meter från våra tunnlar och trafikplatser.

Nu har vi sprängt färdigt och arbetet pågår med att efterbesiktiga samtliga byggnader och anläggningar. Det gör vi för att kontrollera att inga skador uppkommit på grund av våra arbeten.

När det är dags att besiktiga er byggnad så kommer ni att få en avisering från besiktningsorganisationen. 

Om du har frågor om efterbesiktningarna kan du kontakta oss via mail nedan.

Du behöver då uppge följande information:

 • Namn
 • Fastighetsbeteckning
 • Telefonnummer
 • Mailadress

Vi kommer då att kontakta dig för vidare information.

E-postadress för att kontakta oss om besiktningsfrågor

Kundärenden Mail E4 Förbifart Stockholm