Logga in
Logga in

Stockholm E4, ny passage för Tvärbanan till Helenelund

Trafikverket bygger en ny passage under E4:an i Sollentuna kommun. Vi gör det för att Tvärbanan ska kunna byggas ut till Helenelund.

Vad?

Vi bygger en ny passage under E4:an mellan Kista och Helenelund.

Varför?

Den nuvarande passagen är för smal, därför behöver vi bygga en ny för att Tvärbanan ska kunna gå till Helenelund.

Nuläge

Vi har byggt klart den nya vägporten. Nu pågår återställningsarbeten under våren 2024.

Om projektet

SL bygger ut Tvärbanan från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till ändstationen Helenelund.

Mellan Kista och Helenelund finns idag en passage under E4 för bussar, gående och cyklister. Men den är för smal och för låg för att även rymma Tvärbanan. Trafikverket bygger därför en ny passage som är tillräckligt bred och hög. Passagen kommer också att ha plats för bussar, gående och cyklister.

Trafiken på E4:an ska flyta på under byggtiden, därför bygger vi en tillfällig väg vid sidan av E4:an. Den tillfälliga vägen får samma antal körfält som E4:an har idag. När den nya passagen för Tvärbanan är klar under hösten 2023 kommer trafiken att flyttas tillbaka till vanliga E4:an igen.

Gång- och cykeltrafik och bussar kommer att kunna passera smidigt och tryggt under hela byggtiden.

Trafikverket, SL och Sollentuna kommun samarbetar

Trafikverket bygger den nya passagen under E4:an på uppdrag av SL som finansierar projektet.

När vi är klara

När vi är klara kommer Helenelund att ha ett nytt centralt torg där det är enkelt att byta mellan Tvärbanan, pendeltåg och bussar. Samtidigt blir det smidigare för dig att gå och cykla mellan Helenelund och Kista.

Nyheter

Illustrationen visar hur vi planerar att tillfälligt leda om gång- och cykeltrafik, busstrafik och trafiken på E4.

Tidslinje

Vi etablerar ett arbetsområde för byggbodar och material, mellan järnvägen och E4. Vi börjar bygga en tillfällig väg väster om E4 med lika många körfält som E4 har idag.

Vi bygger ny passage under E4. Trafiken på E4 är kvar på den tillfälliga vägen.

Omledningar av bussar, gående och cyklar i flera skeden. Det kan ta längre tid för dig att komma fram dit du ska. Var uppmärksam på skyltar. Trafiken på E4 flyttas till den tillfälliga vägen och vi börjar bygga ny passage.

Planerat färdigställande. Trafiken på E4 är tillbaka där den var och vi har rivit den tillfälliga vägen. Bussar, gående och cyklar har fått sina nya vägar och hållplatser.

Projekt i närheten