Logga in
Logga in

Stockholm E4, trafikplats Arlanda, broreparation

Från mitten av mars 2023 ska vi reparera broarna vid trafikplats Arlanda. Arbetet påverkar framkomligheten och vi ber dig planera din resa i god tid.

Vad?

Vi ska reparera broarna vid trafikplats Arlanda.

Varför?

Broarna repareras för att öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Vi börjar arbetena i mitten på mars 2023 och beräknas vara klara i mitten på december 2023.

Om projektet

Vi ska genomföra reparationer på broarnas ovansida och undersida. Tätskiktet på broarna ska bytas och vi kommer att lägga ny asfalt på broarna. Vi ska också byta ut de så kallade kantbalkarna som håller bron på plats.

Så påverkas framkomligheten

Längs E4:an i norr- och södergående riktning kommer vi att arbeta i etapper och reparera en del av bron i taget. Vi kommer fortsatt ha två körfält öppna i båda riktningar men vi behöver smalna av vägen för att kunna arbeta. Det betyder att körfälten kommer att vara smalare, vardera 3 meter respektive 3,5 meter i bredd. Hastigheten sänks till 70km/h förbi arbetsplatsen. Vi ber dig visa hänsyn för de som arbetar vid vägen.

Under bron längs väg 273 kommer vi att hålla ett körfält i vardera riktningen öppet. Vi kommer att stänga ett av körfälten i riktning mot Stockholm. Bredden på körfälten är begränsad till 3,5 meter. Hastigheten kommer att sänkas till 70km/h förbi arbetsplatsen.

På väg 273 mot Arlanda kommer vi att ställa upp en portal ca 100m från broarna. Det är en endast säkerhetsåtgärd, den fria höjden förblir 4,5m.

Tidsplan

1 Arbetet startar Mars 2023

2 Arbetet beräknas vara klart December 2023