Logga in
Logga in

Stockholm E4/E18 Järva krog, kollektivkörfält

Vi bygger kollektivkörfält på den södergående avfarten från E4 vid trafikplats Järva krog. Syftet är att öka framkomligheten för bussar och minska risken för köer ut på E4.

Vad?

Vi bygger ett nytt kollektivkörfält och nya sidoräcken.

Varför?

För smidigare kollektivtrafik och för bättre trafiksäkerhet.

Nuläge

Arbetet är klart.

Om projektet

Projektet är avslutat

Projektet är avslutat och kommer att tas bort från Trafikverkets webbplats 8 maj 2024.

Idag fördröjs busstrafiken i bilköer som uppstår vid rusningstrafik. För att göra bussresorna smidigare och attraktivare bygger vi ett 200 meter långt kollektivkörfält på avfartsrampen vid trafikplats Järva krog. Det ska också minska risken för köbildning ut på E4.

Vi förbättrar trafiksäkerheten genom att bygga sidoräcken längs vägkanten mot hotell och bensinmack och längs avfartsrampen. Vi byter också ut de nuvarande sidoräckena vid bron över Järvavägen.

Tidsplan

1 Byggstart Oktober 2023

2 Arbetet klart Vintern 2023-2024

Kontakt

Mervan Arslan

Projektledare

Telefon: +46 10-124 32 22