Logga in
Logga in

Stockholm E4/E18 Järva krog, kollektivkörfält

Vi bygger kollektivkörfält på den södergående avfarten från E4 vid trafikplats Järva krog. Syftet är att öka framkomligheten för bussar och minska risken för köer ut på E4.

Vad?

Vi bygger ett nytt kollektivkörfält och nya sidoräcken.

Varför?

För smidigare kollektivtrafik och för bättre trafiksäkerhet.

Nuläge

Vi börjar bygga i september 2023.

Om projektet

Idag fördröjs busstrafiken i bilköer som uppstår vid rusningstrafik. För att göra bussresorna smidigare och attraktivare planerar vi att bygga ett 200 meter långt kollektivkörfält på avfartsrampen vid trafikplats Järva krog. Det ska också minska risken för köbildning ut på E4.

Vi kommer att förbättra trafiksäkerheten genom att bygga sidoräcken längs vägkanten mot hotell och bensinmack och längs avfartsrampen. Vi kommer också att byta ut de nuvarande sidoräckena vid bron över Järvavägen.

Tidsplan

1 Byggstart September 2023

2 Arbetet klart Vintern 2023-2024

Kontakt

Mervan Arslan

Projektledare

Telefon: +46 10-124 32 22


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Mervan Arslan
Kommunikatör
Roger Falk