Logga in
Logga in

Stockholm Essingebron, nya ledverk

Vi planerar att anlägga ledverk vid Essingebron för att skydda brostöden. Ledverken, som är ett kollisionsskydd, består av kraftiga stål- eller betongbalkar och bromsar in och leder fartyg rätt under bron.

Vad?

Nya ledverk som ska skydda Essingebrons brostöd från påsegling.

Varför?

Nya ledverk ger ökad säkerhet när båtar passerar under bron.

Nuläge

Vi har påbörjat arbetet med en vägplan för åtgärden.

Om projektet

Essingeleden är en av Stockholms viktigaste trafikleder för både fordon och godstransporter. En störning eller avstängning av Essingeleden beräknas få stora samhällsekonomiska konsekvenser. Det finns därför ett behov att skydda Essingebron från fartygskollisioner som riskerar att störa transportsystemet. 

Vi projekterar inför ett arbete med att anlägga ledverk vid Essingebron. Åtgärden ska öka säkerheten när båtar passerar under bron. Detta gör vi för att minska risken för fordonstrafiken på Essingleden att drabbas av till exempel avstängningar eller andra typer av störningar.

Tidsplan

1 Vägplan 2024–2026

2 Vattendom och projektering av bygghandlingar 2025–2027

3 Produktion 2028

Kontakt

Lars Sandberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 88 74

Abdinasser Ahmed

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 53 94