Logga in
Logga in

Stockholm Färjelägen Blidöleden

Vi planerar att bygga två nya färjelägen för en lingående färja mellan Yxlan och Blidö. I området finns två färjelägen för en frigående färja som ska vara i drift under hela byggtiden.

Vad?

Två nya färjelägen för en lingående färja över Blidöleden.

Varför?

Att vi byter till en lingående färja är bra för miljön eftersom det leder till lägre koldioxidutsläpp vilket ger minskade växthuseffekter. Det blir även minskat buller.

Nuläge

Vi är i planeringsskedet och har tagit fram ett förslag till en vägplan. Planerad byggstart 2024.

Om projektet

 

Kungörelse och granskning av  vägplan

Nu har vi upprättat ett förslag till en vägplan för nybyggnation av färjelägena Larshamn på Yxlan och Norrsund på Blidö i Norrtälje kommun. Vägplanen omfattar nybyggnationen av färjelägena som ska anpassas för ny lindragen vägfärja. Den nya linfärjan drivs av Trafikverkets Färjerederi och ska inte fastställas i denna vägplan. 

Lämna synpunkter mellan den 13 oktober och den 15 november!

Planen som innehåller en miljöbeskrivning finns tillgänglig för granskning under tiden 2022-10-13 – 2022-11-15 på:

  • Trafikverket Region Stockholm. Solna strandväg 98, 171 54 Solna
  • Norrtälje kommun, Estunavägen 14, 761 50 Norrtälje
  • www.trafikverket.se/farjelagenblidoleden

Var hittar jag förslaget till  vägplanen? 

Vårt förslag till vägplanen och alla tillhörande dokument finns publicerade här i webbsidan under Dokument. 

Mer om de nya färjelägena

Vi planerar att bygga två nya färjelägen för en lingående färja mellan Larshamn på Yxlan och Norrsund på Blidö. Den nya färjan ska ersätta den gamla frigående färjan.

Syftet med den nya lingående färjan är att minska koldioxidutsläppen och minska bullret från färjan.

Färjeläget vid Larshamn på Yxlan

Vi bygger ett nytt färjeläge vid det nuvarande reservfärjeläget för Larshamn på Yxlan. Det nuvarande färjeläget behåller vi som framtida reservfärjeläge, och det kommer vara i drift medan vi bygger det nya färjeläget.

Färjeläget vid Norrsund på Blidö

Vi bygger ett nytt färjeläge vid det nuvarande reservfärjeläget, i anslutning till ångbåtsbryggan vid Norrsund på Blidö. Det nuvarande färjeläget behåller vi som framtida reservfärjeläge, och det kommer vara i drift medan vi bygger det nya färjeläget.

Läget i projektet

Vi har tagit fram ett förslag till en vägplan och planerar att börja bygga år 2024.

Färjetrafik under byggtiden

Det går i dag en frigående färjan mellan Yxlan och Blidö. Den färjan kommer att vara i drift under hela byggtiden.

Tidsplan

1 Planeringsskede 2020–2023

Under oktober–november 2020 gjorde vi undersökningar i både mark och vatten i området. Vi har även gjort en naturvärdesinventering.

Under 2021 gjorde vi brunnsinventeringar.

Under perioden 28 oktober–24 november 2021 genomförde vi ett samråd och den 23 november hade vi ett fysiskt samrådsmöte. Mötet hölls på Blidö.

Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. Hur synpunkterna hanteras och vävs in i projektet kommer du längre fram att kunna läsa om i vår så kallade samrådsredogörelse.

Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning.

Vi planerar att lämna vägplanen för granskning hösten 2022.

Vi planerar att lämna vägplanen för fastställelse våren 2023.

Vi planerar att vägplanen får laga kraft våren 2024.

Vi planerar att börja bygga hösten 2024 och att bli klara våren 2025.

Kungörelse om granskning av vägplan

Färjelägen Blidöleden, kungörelse och granskning av vägplan

Vi planerar att bygga två nya färjelägen för en lingående färja mellan Larshamn på Yxlan och Norrsund på Blidö. Den nya färjan ska ersätta den gamla frigående färjan. Syftet med den nya lingående färjan är att minska koldioxidutsläppen och minska bullret från färjan.

Färjelägena ligger vid Larshamn på Yxlan och det andra vid Norrsund på Blidö i Norrtälje kommun.

Vi har arbetat fram ett förslag till en så kallad vägplan, som vi nu visar för dig som särskilt berörs av detta. Läs vårt förslag och hör gärna av dig till oss med dina synpunkter. Välkommen!

Lämna synpunkter i tid!

Mellan den 13 oktober och den 15 november kan du lämna synpunkter på vägplanen.

Här hittar du handlingarna

Du hittar vägplanens granskningshandling på följande platser:

  • Trafikverket Region Stockholm, Solna strandväg 98, 171 54 Solna
  • Norrtälje kommun, Estunavägen 14, 761 50 Norrtälje.
  • Trafikverkets webb: trafikverket.se/farjelagenblidoleden

Så lämnar du synpunkter

Skicka dina synpunkter till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 2022-11-15. Ange ärendenummer TRV2020/64937.

Du kan också lämna dina synpunkter på Trafikverkets webbplats från och med den 13 oktober: trafikverket.se/farjelagenblidoleden

Mer om vägplanen

Vägplanen omfattar endast nybyggnationen av färjelägena som vi ska anpassa för ny lindragen vägfärja. Den nya linfärjan drivs av Trafikverkets Färjerederi och ska alltså inte fastställas i denna vägplan. Det är Trafikverket som prövar och fastställer planen. Ny information i detta ärende kommer att skickas till dig som är särskilt berörd med brev.

Vägplanen berör samfälligheterna Norrtälje Oxhalsö S:105, Norrtälje Oxhalsö FS:86 och Norrtälje Yxlö FS:16 med okänd styrelse/förvaltning. Trafikverket underrättar delägarna, genom denna annonsering, om möjligheten till granskning genom kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen.

Mer information

  • Hamid Ghasedi projektledare, tel. 010-124 41 99/hamid.ghasedi@trafikverket.se eller
  • Martin Berglund, markförhandlare, tel. 010-123 17 02/martin.berglund@trafikverket.se.

Kontakt

Hamid Ghasedi

Projektledare

Telefon: +46 10-124 41 99

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Hamid Ghasedi
Kommunikatör
Katinka Öberg