Logga in
Logga in

Stockholm Häggvik station, sydlig entré

Vi ska bygga en ny entré i den södra delen av Häggviks pendeltågstation. Det gör vi för att det ska vara enkelt och tillgängligt att resa kollektivt även i framtiden.

Vad?

En ny sydlig entré på Häggviks pendeltågsstation.

Varför?

Häggvik växer. För att det ska vara enkelt och tillgängligt att resa kollektivt så anpassar vi stationen efter det ökade behovet.

Nuläge

Just nu planerar vi utbyggnaden.

Om projektet

Häggvik växer med nya bostäder, service och handel. För att det även i framtiden ska vara enkelt och smidigt att resa kollektivt från Häggviks pendeltågstation, bygger vi en ny entré i södra delen av perrongen. Då blir stationen tillgängligare för boende i de nya södra delarna av Häggvik.

Upphandlingen för Häggvik sydlig entré avbryts

På grund av det rådande omvärlds- och marknadsläget har kostnaderna för den nya södra entrén på Häggviks pendeltågstation ökat kraftigt. Vi kunde konstatera att de anbud som vi fått in låg långt över det förväntade och därför avbryter vi den pågående upphandlingen av entreprenör.

Omstart

- Nu tar vi ett omtag tillsammans med våra samarbetspartners Sollentuna kommun, Trafikförvaltningen och Seom (Sollentuna energi och miljö) och vi arbetar mot att gå ut med en ny upphandling efter sommaren, säger projektledare Arne Nilsson. Vår gemensamma ambition är att den avbrutna upphandlingen ska påverka projektets framdrift i så liten utsträckning som möjligt.

Ny tidplan kommer att presenteras tidigast i höst

Att vi går ut med en ny upphandling påverkar dock tidpunkten för planerad byggstart som kommer att behöva skjutas fram. Hur mycket håller vi på att analysera just nu. Så fort den analysen är klar kommer vi att presentera en ny tidplan för projektet.

Norra entrén öppen under hela byggperioden

Den norra entrén och norra delen av stationen kommer att fungera som vanligt under hela byggperioden.

Planerade trafikavstängningar

Vi kommer att ha planerade trafikavstängningar under sommaren 2025. Vi återkommer med mer detaljer kring  avstängningarna när de närmar sig.

Tidsplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Förberedande arbeten Vi utreder när de kan starta

2 Byggstart Vi utreder tidpunkt för byggstart.

3 Vi är klara Vi utreder när den nya entrén kan stå klar.

Kontakt

Arne Nilsson

Telefon: +46 10-123 70 98