Logga in
Logga in

Stockholm Järnvägsbron över Tegelbacken, gång- och cykelpassage

Vi ska förbättra trafikmiljön för gång- och cykeltrafikanter som ska passera under järnvägsbron över Tegelbacken. Målet är att det ska vara ljust och fräscht.

Vad?

Ombyggnad av gång- och cykelpassagen under järnvägsbron över Tegelbacken.

Varför?

För att förbättra trafikmiljön, trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Nuläge

Vi planerar för ombyggnaden.

Kostnad

Om projektet

Vi ska förbättra trafikmiljön för gång- och cykeltrafikanter som ska passera under järnvägsbron över Tegelbacken.

Det här ska vi göra

Vi planerar att rusta upp miljön under järnvägsbron mellan Tegelbacken och Stadshusbron, med bland annat ny förbättrad belysning och en enhetlig gestaltning med inklädnad av väggar och tak.

Tidsplan

Vi planerar arbetena och försöker att störa så lite som möjligt i byggskedet.

1 Planeringsskede 2022–2024

Vi planerar att börja bygga under våren 2025.

Kontakt

Oscar Gotthold

Projektledare

Telefon: +46 10-123 42 65