Logga in
Logga in

Stockholm Karlberg station - underhåll av gångbroarna

Vi utför renoveringsarbeten vid Karlberg station. Betongen i gångbroarna mellan trapphusen och stationshuset är sliten och behöver bytas ut.

Vad?

Från hösten 2023 till hösten 2024 utför vi renoveringsarbeten på Karlberg station.

Varför?

Reparationerna görs för att inte övriga spår ska skadas och för att säkra trafiken på spåren under bron.

Nuläge

Under pågående arbete har det visat sig att stationen kräver ytterligare renovering. Vi förlänger därför arbetena till hösten 2024. Vissa störande arbeten kan förekomma.

Om projektet

Vi renoverar Karlberg station. Gångbron mellan plattformarna är i dåligt skick och behöver renoveras. Vi gör arbetena för att kunna säkerställa en säker tågtrafiken på spåren under bron.

Nuläge - våren 2024

Under arbetets gång har det visat sig krävas fler renoveringsåtgärder. Gångbron mellan trapphusen och stationshuset var i sämre skick än vad vi kunnat se innan arbetena startades. Därför behöver vi förlänga arbetena och räknar med att vara klara under hösten 2024.

Bakgrund till arbetena 

Karlberg station används idag inte för persontågstrafik utan är endast en reservstation. För att vi ska kunna säkerställa en säker tågtrafik förbi stationen samt undvika trafikstörningar behöver vi renovera stationen. Betongen i gångbroarna mellan trapphusen och stationshuset är sliten och behöver bytas ut. Reparationerna gör att spåren under broarna inte skadas.

Tidsplan

1 Projektperiod sep. 2023–okt. 2024