Logga in
Logga in

Stockholm Karlberg station - underhåll av gångbroarna

Under hösten kommer 2023 utför Trafikverket renoveringsarbeten vid Karlberg station. Betongen i gångbroarna mellan trapphusen och stationshuset är sliten och behöver bytas ut.

Vad?

Under hösten kommer 2023 utför Trafikverket renoveringsarbeten vid Karlberg station.

Varför?

Reparationerna görs för att inte övriga spår ska skadas och för att säkra trafiken på spåren under bron.

Nuläge

Arbetet inleds i månadsskiftet september-oktober. Mellan 16 oktober och 12 november kommer vi att riva betongplattan på gångbroarna. Störande arbeten kan förekomma dessa veckor.

Om projektet

Reparationerna görs för att inte övriga spår ska skadas och för att säkra trafiken på spåren under bron. Mellan 16 oktober och 12 november kommer vi att riva betongplattan på gångbroarna. Störande arbeten kan förekomma dessa veckor. Stationen är idag inte i bruk utan fungerar som reservstation. Dessa åtgärder utförs för att undvika trafikstörningar och för att säkerställa en säker tågtrafik. 

Tidsplan

1 Projektperiod sep 2023–dec 2023