Logga in
Logga in

Stockholm Norra Lagnö-Tynningö, ny allmän färjeled

Trafiverket förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten på Norra Lagnö och Tynningö. Vi bygger en gångbana, bereddar vägar och muddrar färjeleden.

Vad?

Trafikverket förbättrar och anpassar vägar och gångvägar på Norra Lagnö och Tynningö.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten.

Nuläge

Byggandet pågår. Klart: Hösten 2022.

Om projektet

Trafikverket har byggt om färjelägena för att kunna möjliggöra Länsstyrelsens beslut om övertagande av driften av färjeleden.

En arbetsplan har tagits fram där markanspråk på land och i vatten, samt vad som behöver göras för att kunna driva trafiken säkert och långsiktigt, redovisas. Arbetsplanen har vunnit laga kraft, det innebär att vi kan slutföra arbetet med färjeleden.

Bakgrund om norra Lagnö-Tynningö

Färjeleden mellan Norra Lagnö och Tynningö har tidigare drivits i privat regi av Tynningö Ekonomisk Förening (TEF). I maj 2004 begärde TEF att färjetrafiken skulle gå från enskild till allmän. Den 31 maj 2010 beslutade Länsstyrelsen att allmänförklara färjeleden från och med den 1 januari 2013.

Beslutet innebar att Trafikverket från och med allmänförklaringen skulle ta över drift och underhåll av färjeleden. Den miljö som fanns behövde anpassas och justeras för att drift och underhåll skulle fungera på ett långsiktigt och trafiksäkert sätt. Därför påbörjade vi arbetet med att ta fram en förstudie. Utifrån förstudien fastställdes läget för färjeleden och vi började med en arbetsplan där vi nu undersöker vilka åtgärder på land, i vatten och vid färjelägena som är lämpliga att genomföra för att skapa en trafiksäker och långsiktigt hållbar färjeled.

Planeringsprocessen hann inte avslutas innan färjeleden skulle allmänförklaras. För att drift och underhåll skulle kunna säkerställas från 1 januari 2013 gjorde vi åtgärder vid färjelägena för att kunna ta över driften.

Nyheter

Tidslinje

Vi började bygga hösten 2021.

  • Vi bygger gångbana längs med Lagnövägen (från vägfärjan upp till korsningen Lagnöbacken). Gångbanan kommer att få belysning.
  • Vi breddar Lagnövägen (från vägfärjan upp till korsningen Lagnöbacken).
  • Vi breddar delar av Tynningövägen (från vägfärjan upp till korsningen Hemviksvägen). Sträckan kommer att få belysning.
  • Muddring av färjeleden. Muddringsarbetet genomförs i huvudsak under nattetid.

Vi kommer bli klara under våren 2023. 

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Tom Sandberg
Kommunikatör
Anna Söderqvist