Logga in
Logga in

Ostkustbanan, Helenelund -Sollentuna, järnvägsarbeten

Trafikverket rustar upp järnvägen på Ostkustbanan i Helenelund och Sollentuna.

Vad?

Vi förbättrar järnvägen mellan Solna station och Helenelund.

Varför?

För att öka robustheten.

Nuläge

Arbete pågår, klart våren 2022.

Om projektet

I augusti 2021 påbörjades upprustningen av järnvägen mellan Ulriksdal och Sollentuna centrum. Arbetena kommer att pågå till sommaren 2022. Under den perioden kommer vi behöva jobba nattetid vid några tillfällen, på grund av att vi ska kunna arbeta på ett säkert sätt. När vi är klara kommer åtgärderna leda till en bättre robusthet på järnvägen.

Det här gör vi i Helenelund och Sollentuna 

Trafikverket rustar upp järnvägen i Helenelund och Sollentuna. Detta främst för att möjliggöra en ökad turtäthet i pendeltågstrafiken. I åtgärden ingår bland annat byggnation av ett nytt mittspår norr om Sollentuna station. 

I nuläget pågår arbeten med bland annat kablar och signalsystem. Arbetena utförs nattetid för att kunna arbeta på ett säkert sätt utan passerande tåg.

Det finns en risk att du som bor nära arbetena störs av buller, eftersom vi använder tunga maskiner. Vi gör vad vi kan för att inte bullra, men vårt arbete kan ändå komma att störa. 

Du är välkommen att höra av dig till oss om du frågor.

Tidslinje

I augusti 2021 påbörjades upprustningen av järnvägen mellan Ulriksdal och Sollentuna centrum. Arbetena kommer att pågå till sommaren 2022. Under den perioden kommer vi behöva jobba nattetid vid några tillfällen, på grund av att vi ska kunna arbeta på ett säkert sätt. När vi är klara kommer åtgärderna leda till en bättre robusthet på järnvägen.