Logga in
Logga in

Stockholm Ostkustbanan, Helenelund -Sollentuna, järnvägsarbeten

Trafikverket rustar upp järnvägen på Ostkustbanan i Helenelund och Sollentuna.

Vad?

Vi förbättrar järnvägen mellan Solna station och Helenelund.

Varför?

För att öka robustheten.

Nuläge

Vi är klara med åtgärderna och projektet är avslutat.

Om projektet

I augusti 2021 påbörjades upprustningen av järnvägen mellan Ulriksdal och Sollentuna centrum. Arbetena kommer att pågå till sommaren 2022. Under den perioden kommer vi behöva jobba nattetid vid några tillfällen, på grund av att vi ska kunna arbeta på ett säkert sätt. När vi är klara kommer åtgärderna leda till en bättre robusthet på järnvägen.

Det här gör vi mellan Helenelund och Sollentuna 

Vi förbättrar järnvägen mellan Helenelund och Sollentuna. Detta främst för att möjliggöra en ökad turtäthet i pendeltågstrafiken. I åtgärden ingår bland annat byggnation av ett nytt mittspår norr om Sollentuna station. 

Från lördagen den 4 juni till och med tisdag morgon den 7 juni är järnvägen avstängd förbi Helenelund och Sollentuna. Detta med anledning av att ett nytt mittspår i Sollentuna och andra järnvägstrimningsåtgärder kommer att tas i bruk.

Arbeten längs sträckan har pågått ute på plats sedan augusti 2021 och kommer även att pågå efter vi tagit det nya mittspåret i bruk 7 juni. Efterarbeten kommer att göras nattetid för att vi ska kunna arbeta på ett säkert sätt utan passerande tåg.

Blir du störd av våra arbeten?

Det finns en risk att du som bor nära arbetena störs av buller, eftersom vi använder tunga maskiner. Vi gör vad vi kan för att inte bullra, men vårt arbete kan ändå komma att störa. Du är välkommen att höra av dig till oss med frågor.

Tidslinje

I augusti 2021 påbörjades upprustningen av järnvägen mellan Ulriksdal och Sollentuna centrum. Arbetena kommer att pågå till sommaren 2022. Under den perioden kommer vi behöva jobba nattetid vid några tillfällen, på grund av att vi ska kunna arbeta på ett säkert sätt. När vi är klara kommer åtgärderna leda till en bättre robusthet på järnvägen.

Kontakt

Arne Nilsson

projektledare

Telefon: +46 10-123 70 98

Johan Paby-Söderqvist

platschef

Telefon: +46 10-480 57 33