Logga in
Logga in

Stockholm Segersäng, planskilda korsningar

Vid Segersäng pendeltågstation korsas järnvägen på två ställen av bil och gång- och cykeltrafik. För att få säkrare korsningar bygger vi om dem till planskilda korsningar där tågtrafik och övrig trafik slipper mötas.

Vad?

Vi bygger två nya planskilda korsningar, en för biltrafiken och för en för pendeltågsresenärerna.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten.

Nuläge

Vi håller på att ta fram en kombinerad väg- och järnvägsplan.

Om projektet

Ökande godstrafik

På Nynäsbanan går det två pendeltåg i timmen i vardera riktning förbi Segersäng plus godståg. Just godstrafiken till och från Norviks hamn kommer att öka i framtiden och det i sin tur ökar behovet av trafiksäkra järnvägsövergångar.

Viktigt säkerhetsarbete

Olyckor i korsningar där tågtrafik möter övrig trafik är den vanligaste olyckstypen på järnvägen och leder till flest omkomna och allvarligt skadade. En viktig del i Trafikverkets säkerhetsarbete är att minska antalet plankorsningar. 

 

Tidsplan

Här kan du se de viktigaste delmomenten i vår planering framåt.

Samråd för beslut om betydande miljöpåverkan. Vi är intresserade av dina synpunkter!

Samråd på orten.

3 Beräknad byggstart 2027 Byggstart 2027

Nyheter

Kontakt

Tom Sandberg

Telefon: +46 10-123 65 44