Logga in
Logga in

Stockholm Segersäng, planskilda korsningar

Vid Segersäng pendeltågstation korsas järnvägen på två ställen av bil och gång- och cykeltrafik. För att få säkrare korsningar bygger vi om dem till planskilda korsningar där tågtrafik och övrig trafik slipper mötas.

Vad?

Vi bygger två nya planskilda korsningar, en för biltrafiken och för en för pendeltågsresenärerna.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Vi håller på att ta fram en kombinerad väg- och järnvägsplan.

Samråd i tidigt skede

Plankorsning mellan väg 546 och Nynäsbanan, Segersäng

Trafikverket planerar att bygga om plankorsningar i Segersäng mellan Segersängsvägen väg 546 och Nynäsbanan samt vid Segersängs station, Nynäshamns kommun. Syftet är att öka trafiksäkerheten.

Vi bjuder in till samråd

Trafikverket har tagit fram ett samrådsunderlag som ska ligga till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan anses ha en betydande miljöpåverkan. Samrådet är till för att hämta in ytterligare information som kan ligga till grund för det beslutet.

Samrådstid: 20 januari 2023 -10 februari 2023

Läs mer om våra planer och skicka in dina synpunkter till oss! Lämna dina synpunkter senast den 10 februari.

Plats för handlingar:

Du kan ta del av samrådsunderlaget i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Du kan lämna synpunkter på följande sätt:

  • Via synpunktsformuläret nedan.
  • Mejla oss på investeringsprojekt@trafikverket.se.
  • Skriva ett brev och posta till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge.
  • Ange ärendenummer TRV 2022/99708Om projektet

Ökande godstrafik

På Nynäsbanan går det två pendeltåg i timmen i vardera riktning förbi Segersäng plus godståg. Just godstrafiken till och från Norviks hamn kommer att öka i framtiden och det i sin tur ökar behovet av trafiksäkra järnvägsövergångar.

Viktigt säkerhetsarbete

Olyckor i korsningar där tågtrafik möter övrig trafik är den vanligaste olyckstypen på järnvägen och leder till flest omkomna och allvarligt skadade. En viktig del i Trafikverkets säkerhetsarbete är att minska antalet plankorsningar. 

 

Tidsplan

Här kan du se de viktigaste delmomenten i vår planering framåt.

Samråd för beslut om betydande miljöpåverkan. Vi är intresserade av dina synpunkter!

Samråd på orten.

3 Beräknad byggstart 2027 Byggstart 2027

Kontakt

Caroline Hansson

Telefon: 010-123 56 61