Logga in
Logga in

Stockholm E4, trafikplats Södertälje Syd, broreparation

Från mitten av april reparerar vi broarna vid trafikplats Södertälje Syd. Arbetet påverkar framkomligheten i anslutning till arbetet. Vi väntas vara klara i slutet på november 2023.

Vad?

Vi ska reparera broarna vid trafikplats Södertälje Syd.

Varför?

Broarna repareras för att öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Arbetena pågår och vi beräknar att vara klara i slutet av november 2023.

Om projektet

Vi ska genomföra reparationer på båda broarna. Tätskiktet på broarna ska bytas och vi kommer att lägga ny asfalt på broarna. Vi ska också byta ut de så kallade kantbalkarna som håller bron på plats. Utöver dessa kommer vi även att byta ut broräckena.

Så påverkas framkomligheten

Vi kommer att arbeta på båda motorvägsbroarna som går över Sydhamnsvägen respektive Varvsvägen. Under arbetet kommer vi att hålla två körfält öppna i vardera riktningen men vi behöver smalna av vägen för att kunna arbeta. Det betyder att körfälten kommer att vara smalare, vardera 3 meter respektive 3,5 meter i bredd. Hastigheten sänks från 100km/h till 50km/h förbi arbetsplatsen.

Vi ber dig visa hänsyn för de som arbetar vid vägen. Tänk på att planera din resa i god tid.

Påfarten vid trafikplatsen är öppen

Påfarten var tidigare avstängd men för att underlätta för framkomligheten är den nu öppen. För att kunna hålla den öppen och värna om säkerheten är hastigheten begränsad. Hastigheten på påfarten samt på motorvägen och förbi arbetsplatsen är sänkt till 50km/h.

Tidsplan

1 Arbetet startar April 2023

2 Arbetet väntas vara klart November 2023