Logga in
Logga in

Stockholm Solnatunnlarna rustas upp

Under tre somrar i rad, 2021-2023, rustar vi upp Solnatunnlarna under Hagalund. En tunnel i taget stängs då av under ca 5-6 veckor medan arbetena pågår.

Vad?

Upprustning av järnvägstunnlar under Hagalund

Varför?

Planerad upprustning av tunnelrören som är gamla och slitna.

Nuläge

Byggstart i juli 2021. Hela upprustningen beräknas vara klar i augusti 2023.

Om projektet

Solnatunnlarna har tjänat tågtrafiken länge och behöver därför moderniseras och rustas upp. Det första tunnelröret som renoveras sommaren 2021 är det äldsta, det byggdes 1911 och är alltså 110 år gammal. De andra två tunnelrören byggdes 1940 respektive 1965 och det tunnelrör som vi kommer att arbeta minst i är från 1990. När vi utför våra arbeten kommer en tunnel i taget att vara helt avstängd. Under den här perioden delar tågtrafiken på övriga tunnlar.

Upprustningen är omfattande och innebär bland annat att berget och tunneltaken säkras upp och förstärks med ingjutna bultar och sprutbetong. I dagsläget utgörs bergförstärkningen i tunnlarna framförallt av självbärande berg och betongvalv. De bärande betongvalven som finns inne i tunneln har uppnått sin tekniska livslängd och behöver rustas upp för en förbättrad bärighet. Genom att vi förstärker med ingjutna bultar och sprutbetong får vi ett nytt och säkrare bärande system för tunnlarna.

Solnatunnlarna har fyra tunnelrör på södra sidan berget men endast tre på norra sidan eftersom två tunnlar går ihop inuti berget. Tre av tunnelrören är cirka 500 meter långa och det fjärde tunnelröret, som ansluter till en av de andra inne i berget, är cirka 250 meter. När hela upprustningen är klar 2023 har samtliga tunnelrör i Solnatunnlarna säkrats upp och moderniserats, för en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. De två äldsta tunnelrören har då fått en ny teknisk livslängd på 60 år.

Därför rustar vi upp under sommaren

Trafikverket planerar arbetena för att så få som möjligt ska påverkas. Under semestertider är det färre som arbetspendlar eftersom skolorna har lov och många är lediga från jobbet. Det gör det möjligt för oss att stänga av under en längre sammanhängande period istället för flera kortare avstängningar. Det innebär i sin tur att arbetet kan bli klart snabbare.

Det kommer att märkas när vi bygger

När vi genomför vårt arbete påverkar det dig i vardagen. Som vid alla byggarbetsplatser kan det bli bullrigt och svårare att ta sig fram. Vår ambition är alltid att störa så lite, och under så kort tid, som möjligt när vi bygger och vi väljer arbetsmetoder utifrån det. Om du upplever störningar på grund av våra arbeten är du välkommen att ta kontakt med oss, så ska vi på bästa sätt försöka hjälpa dig. 

Tågtrafiken påverkas när vi stänger av

Våra arbeten har planerats långt i förväg och därför är tågbolagens tidtabeller redan anpassade efter sommarens avstängning. När vi stänger av påverkas en stor andel av tågtrafiken som ska norr om Stockholm. Pendeltågstrafiken påverkas i både norr- och i södergående riktning. För dig som reser innebär avstängningen att resan kan ta längre tid än normalt. Mer information om hur din resa påverkas finns hos ditt tågbolag.

Nyheter

Tidsplan

Här kan du läsa mer om projektets tidplan.

Från lördag 5 juli 2021 klockan 01:30 till måndag 9 augusti 2021 klockan 04.30 stänger vi av en av Solnatunnlarna.

Under tre somrar i rad, 2021-2023, rustar vi upp Solnatunnlarna under Hagalund. En tunnel i taget stängs då av under cirka 5-6 veckor medan arbetena pågår. Under den perioden delar tågrafiken på övriga tunnlar.

För dig som reser innebär avstängningen att resan kan ta längre tid än normalt. Mer information om hur din resa påverkas finns hos ditt tågbolag.

Från lördag 2 juli 2022 klockan 02:00 till måndag 8 augusti 2022 klockan 04:30 stänger vi av en av Solnatunnlarna

Under tre somrar i rad, 2021-2023, rustar vi upp Solnatunnlarna under Hagalund. En tunnel i taget stängs då av under cirka 5-6 veckor medan arbetena pågår. Under den perioden delar tågrafiken på övriga tunnlar.

För dig som reser innebär avstängningen att resan kan ta längre tid än normalt. Mer information om hur din resa påverkas finns hos ditt tågbolag.

Från lördag 1 juli 2023 klockan 02:00 till måndag 14 augusti 2023 klockan 04:30 stänger vi av en av Solnatunnlarna.

Under tre somrar i rad, 2021-2023, rustar vi upp Solnatunnlarna under Hagalund. En tunnel i taget stängs då av under cirka 5-6 veckor medan arbetena pågår. Under den perioden delar tågrafiken på övriga tunnlar.

För dig som reser innebär avstängningen att resan kan ta längre tid än normalt. Mer information om hur din resa påverkas finns hos ditt tågbolag.