Logga in
Logga in

Stockholm Solnatunnlarna har rustats upp

Trafikverket har rustat upp Solnatunnlarna. Samtliga tunnelrör har säkrats upp och moderniserats, för en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. De två äldsta tunnelrören har fått en ny teknisk livslängd på 60 år.

Vad?

Upprustning av järnvägstunnlar under Hagalund

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten.

Nuläge

Arbetet är avslutat. Webbsidan stängs i mars 2024.

Om projektet

Solnatunnlarna har tjänat tågtrafiken länge och behövde därför moderniseras och rustas upp. Det första tunnelröret som renoverades sommaren 2021 är det äldsta, det byggdes 1911 och är alltså 110 år gammal. De andra två tunnelrören byggdes 1940 respektive 1965 och det tunnelrör som vi arbetat minst i är från 1990. När vi utfört våra arbeten har en tunnel i taget att varit helt avstängd. Under den här perioden har  tågtrafiken delat på övriga tunnlar.

Upprustningen har varit omfattande och bland annat inneburit att berget och tunneltaken säkras upp och förstärks med ingjutna bultar och sprutbetong. De bärande betongvalven som finns inne i tunneln hade uppnått sin tekniska livslängd och behövde rustas upp för en förbättrad bärighet. Genom att vi förstärkt med ingjutna bultar och sprutbetong får vi ett nytt och säkrare bärande system för tunnlarna.

Solnatunnlarna har fyra tunnelrör på södra sidan berget men endast tre på norra sidan eftersom två tunnlar går ihop inuti berget. Tre av tunnelrören är cirka 500 meter långa och det fjärde tunnelröret, som ansluter till en av de andra inne i berget, är cirka 250 meter. När nu hela upprustningen är klar har samtliga tunnelrör i Solnatunnlarna säkrats upp och moderniserats, för en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. De två äldsta tunnelrören har då fått en ny teknisk livslängd på 60 år.

Webbsidan stängs

Upprustningen är klar. Den här webbsidan kommer därför att stängas ner i mars 2024.

 

 

Nyheter

Tidsplan

Här kan du läsa mer om projektets tidplan.

Från lördag 5 juli 2021 klockan 01:30 till måndag 9 augusti 2021 klockan 04.30 stänger vi av en av Solnatunnlarna.

Under tre somrar i rad, 2021-2023, rustar vi upp Solnatunnlarna under Hagalund. En tunnel i taget stängs då av under cirka 5-6 veckor medan arbetena pågår. Under den perioden delar tågrafiken på övriga tunnlar.

För dig som reser innebär avstängningen att resan kan ta längre tid än normalt. Mer information om hur din resa påverkas finns hos ditt tågbolag.

Från lördag 2 juli 2022 klockan 02:00 till måndag 8 augusti 2022 klockan 04:30 stänger vi av en av Solnatunnlarna

Under tre somrar i rad, 2021-2023, rustar vi upp Solnatunnlarna under Hagalund. En tunnel i taget stängs då av under cirka 5-6 veckor medan arbetena pågår. Under den perioden delar tågrafiken på övriga tunnlar.

För dig som reser innebär avstängningen att resan kan ta längre tid än normalt. Mer information om hur din resa påverkas finns hos ditt tågbolag.

Från lördag 1 juli 2023 klockan 02:00 till måndag 14 augusti 2023 klockan 04:30 stänger vi av en av Solnatunnlarna.

Under tre somrar i rad, 2021-2023, rustar vi upp Solnatunnlarna under Hagalund. En tunnel i taget stängs då av under cirka 5-6 veckor medan arbetena pågår. Under den perioden delar tågrafiken på övriga tunnlar.

För dig som reser innebär avstängningen att resan kan ta längre tid än normalt. Mer information om hur din resa påverkas finns hos ditt tågbolag.