Logga in
Logga in

I sommar avslutar vi upprustningen av Solnatunnlarna

Från den 1 juli till den 14 augusti kommer ett av tunnelrören i Solnatunnlarna att stängas av.

Från den 1 juli kl. 02:00 till den 14 augusti kl. 04:30 kommer ett av tunnelrören i Solnatunnlarna, under Hagalund, att stängas av. Avstängningen påverkar en del av tågtrafiken norr om Stockholm som under den här perioden får dela på övriga tunnlar.

Under tre somrar i rad, 2021-2023, rustar vi upp tunnelrören i Solnatunnlarna. En tunnel i taget är avstängd under ca 5-6 veckor medan arbetena pågår. Arbetena har planerats långt i förväg och därför är tågbolagens tidtabeller redan anpassade efter sommarens avstängning.

– Trafikverket planerar arbetena för att så få som möjligt ska påverkas. Under semestertider är det färre som arbetspendlar eftersom skolorna har lov och många är lediga från jobbet. Det gör det möjligt för oss att stänga av under en längre sammanhängande period istället för flera kortare avstängningar. Det innebär i sin tur att arbetet kan bli klart snabbare, säger Camilla Markén, projektledare på Trafikverket.

Upprustningen är omfattande och innebär bland annat att berget och tunneltaken säkras upp och förstärks. I dagsläget utgörs bergförstärkningen i järnvägstunnlarna framförallt av självbärande berg och betongvalv.

– Järnvägstunnlarna har tjänat tågtrafiken länge. Den äldsta tunneln byggdes för 110 år sedan och den näst äldsta för ca 60 år sedan, så därför är de i stort behov av renovering, säger Camilla Markén.

När hela upprustningen är klar i augusti 2023 har tunnelrören i Solnatunnlarna säkrats upp och moderniserats, för en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. De två äldsta tunnelrören har då fått en ny teknisk livslängd på 60 år.

Tågtrafiken påverkas när vi stänger av

Pendeltåg och regionaltåg påverkas i både norr- och i södergående riktning. För dig som reser innebär avstängningen att resan kan ta längre tid än normalt. Mer information om hur din resa påverkas finns hos ditt tågbolag.