Logga in
Logga in

Stockholm Underhåll och kapacitetshöjande åtgärder Flemingsberg-Järna

Trafikverket rustar upp järnvägen genom underhålls- och kapacitetshöjande åtgärder på sträckan Flemingsberg-Järna, genom reparation och modifiering av fyra tunnlar 2024-2027.

Vad?

Vi genomför underhåll och kapacitetshöjande åtgärder på fyra tunnlar på sträckan Flemingsberg-Järna. De tunnlar som ingår är Rönninge, Bränninge, Tullinge och Ströms.

Varför?

Tunnlarna är gamla och samtliga inslagsvalv har behov av att repareras eller bytas. Ett flertal betongvalv måste säkras med bergbult, kontaktinjekteras och täckas med sprutbetong.

Nuläge

Arbetet kommer att utföras med start sommaren 2024 fram till år 2027. I nuläget är vi inne i upphandlingsskedet.

Om projektet

Vi genomför underhåll och kapacitetshöjande åtgärder på fyra tunnlar på sträckan Flemingsberg-Järna. De tunnlar som ingår är Rönninge, Bränninge, Tullinge och Ströms med start från sommaren 2024 fram till år 2027. Tunnlarna är gamla och samtliga inslagsvalv har behov av att repareras eller bytas ut. Ett flertal betongvalv måste säkras med bergbult, kontaktinjekteras och täckas med sprutbetong.

När upprustningen är klar har de fyra tunnlarna längs järnvägssträckan säkrats upp och moderniserats, för en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. De får en ny teknisk livslängd på minst 40 år. Reparationen och modifieringen av tunnlarna ökar kapaciteten på den här bansträckningen och tillåter ökad framkomlighet för både godståg och pendeltåg.

 

Nyheter

Tidsplan

1 Tullinge och Bränninge juni 2024–september 2024

2 Tullinge juni 2025–september 2025

3 Rönninge juni 2026–september 2026

4 Ströms och Bränninge juni 2027–september 2027

Kontakt

Camilla Markén

Telefon: 0771-921 921