Logga in
Logga in

Stockholm Underhållsåtgärder på Grödingebanan

Trafikverket rustar upp järnvägen genom underhållsåtgärder på Grödingebanan, strax innan Södertäljebron.

Vad?

Vi genomför underhåll på ett påldäck på Grödingebanan.

Varför?

För att få en mer robust järnväg.

Nuläge

Arbetet planeras att utföras med start i slutet av sommaren. I nuläget tar vi fram bygghandling.

Om projektet

På Grödingebanan, strax innan Södertäljebron kommer vi att genomföra underhållsåtgärder för att rusta upp påldäcket under järnvägen. Just nu tar vi fram en bygghandling. Vi planerar att arbetet startar sommaren 2024 och håller på till 2025.

Samverkan med Södertälje kommun

Samtidigt som vi utför underhållsåtgärderna på järnvägen gör Södertälje kommun miljöförstärkande åtgärder på den gamla deponin intill järnvägsspåret. Arbetet kommer att synkas.

Tidsplan

1 Preliminär byggstart Sommaren 2024

2 Klart 2025

Kontakt

Tom Sandberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 65 44