Logga in
Logga in

Stockholm Väg 226/571 Pålamalmsvägen–trafikplats Högskolan

Vi planerar att förbättra Huddingevägen i området mellan Pålamalm och Södertörns högskola. Det handlar om infarten vid Riksten, en ny trafikplats vid högskolan och en gång- och cykelväg mellan Flaggplan och Hälsovägen.

Vad?

En ny infart till Riksten och en ny trafikplats vid Södertörns högskola samt en ny gång- och cykelväg mellan Flaggplan och Hälsovägen.

Varför?

Infart Riksten och trafikplats Högskolan ökar framkomligheten. Gång- och cykelstråket förbättrar säkerheten för gångtrafikanter och cyklister.

Nuläge

Arbete med ändringsplan pågår. Byggstart planeras ske tidigast 2025.

Om projektet

Det ska bli lättare för dig som kör bil eller cyklar att ta sig fram på sträckan. Vi höjer också säkerheten längs vägen.  

Vi har tagit fram en vägplan som är uppdelad i tre delar: Infart Riksten, trafikplats Högskolan och gång- och cykelväg mellan Flaggplan och Hälsovägen. Här kan du läsa om de olika delarna i korthet.

Infart Riksten

I vägplanen föreslår vi en ny väg som ska gå från väg 226, Huddingevägen, via en bro över pendeltågspåren mellan Flemingsberg och Tullinge, förbi Hantverksbyn, för att slutligen kopplas ihop med väg 571 Pålamalmsvägen.

Trafikplats Högskolan

Vi föreslår en ny trafikplats på väg 226 Huddingevägen i höjd med Södertörns högskola. Den kommunala förbindelsen som då kan skapas mellan Alfred Nobels allé och Björnkullavägen binder ihop västra och östra sidan av Flemingsberg med Flemingsbergsdalen. I området finns arbetsplatser, verksamheter, bostäder och handel.

Gång- och cykelstråk mellan Flaggplan och Hälsovägen

Den nya gång- och cykelvägen mellan Flaggplan och Hälsovägen är ett viktigt mål med tanke på utbyggnaden av det regionala cykelnätet.

 

Nyheter

Tidplan

Vi har tagit fram en vägplan för 226/571 Pålamalmsvägen–trafikplats Högskolan. Vägplanen vann laga kraft den 29 oktober 2020.

Under perioden 25 januari 2023 – 3 mars 2023 har vi genomfört ett samråd om ändringar i vägplanen för 226/571 Pålamalmsvägen–trafikplats Högskolan. Vi vill tacka alla som bidragit med synpunkter och för ert engagemang. Vi har tagit emot era synpunkter som vi tar med oss i det fortsatta arbetet.

Byggstart planeras ske tidigast 2025.

Projekt i närheten

Kontakt

Kent Eriksson

Övergripande projektledare

Telefon: +46 10-123 55 38