Logga in
Logga in

Stockholm Väg 263, byte av öppningsbar bro Erikssund

Vi har ersatt den gamla öppningsbara bron på väg 263 över Erikssund med en ny öppningsbar bro.

Vad?

Vi har byggt en ny bro över Erikssund och bygger nu klart i området.

Varför?

För att öka säkerheten och för att den gamla bron hade uppnått sin tekniska livslängd.

Nuläge

Vi började bygga 2021 och öppnade den nya bron under sommaren 2023. Nu bygger vi klart området runtomkring och räknar med att vara klara 2024.

Om projektet

Den nya Erikssundsbron har öppnat och därmed har framkomligheten och trafiksäkerheten ökat för dig som går, cyklar eller kör bil. Körfälten är bredare och bron har en separat gång- och cykelbana. 

Nu återstår att bygga klart anslutande vägar och några andra moment i det närliggande området innan vi avslutar arbetet.   

Bakgrund

Bron på väg 263 över Håtunaviken vid Erikssund ligger på gränsen mellan Sigtuna och  Upplands-Bro kommun. Bron öppnas för sjötrafik cirka 1 000 gånger per år.

Väg 263 trafikeras av cirka 5 500 fordon per dygn, varav omkring 660 är tunga fordon. Vägbredden på den gamla bron var cirka sex meter och därför hade tunga fordon svårt att mötas på bron. På den gamla bron fanns ingen separat yta för gående och cyklister utan de fick samsas med övrig trafik på den förhållandevis smala ytan. 

Bron hade uppnått sin tekniska livslängd och behövde därför bytas ut då det fanns uppenbara risker för driftstopp. Följden av driftstopp var köer och långa omledningsvägar över Uppsala och Rotebro.

 

Nyheter

Tidslinje

1 Byggstart Hösten 2021

2 Vi bygger ny bro och vägar 2021–2024

Den nya bron öppnar för trafik under sommaren 2023.   

Dokument