Logga in
Logga in

Stockholm Väg 263, byte av öppningsbar bro Erikssund

Vi ersätter den öppningsbara bron på väg 263 över Erikssund med en ny öppningsbar bro. Den nya bron kommer att byggas vid sidan av den befintliga bron.

Vad?

Trafikverket bygger en ny öppningsbar bro över Erikssund.

Varför?

För att den gamla bron har uppnått sin tekniska livslängd.

Nuläge

Vi började bygga 2021 och beräknar att öppna bron för trafik 2024.

Om projektet

Den nya bron kommer att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten för dig som cyklar, går eller åker bil. Körfälten blir bredare och bron kommer att kompletteras med en gång och cykelbana. 

Bron på väg 263 över Håtunaviken vid Erikssund ligger på gränsen mellan Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun. Bron öppnas för sjötrafik cirka 1 000 gånger per år.

Väg 263 trafikeras av 5 500 fordon per dygn, varav omkring 660 är tunga fordon. Vägbredd på befintlig bro är cirka sex meter och tunga fordon har svårt att mötas uppe på bron. I dag finns ingen yta avsatt för gående eller cyklister som därför måste samsas med övriga fordonsgrupper.

Bron har uppnått sin tekniska livslängd och måste bytas ut, då det finns uppenbara risker för driftstopp. Följden av driftstopp är köer samt långa omledningsvägar över Uppsala och Rotebro.

Nyheter

Tidslinje

1 Byggstart Hösten 2021

2 Vi bygger 2021–2024

3 Öppet för trafik 2024

Dokument