Logga in
Logga in

Stockholm Väg 263, byte av öppningsbar bro Erikssund

Vi ersätter den öppningsbara bron på väg 263 över Erikssund med en ny öppningsbar bro. Den nya bron kommer att byggas vid sidan av den befintliga bron.

Vad?

Trafikverket bygger en ny öppningsbar bro över Erikssund.

Varför?

För att öka säkerheten och för att den gamla bron har uppnått sin tekniska livslängd.

Nuläge

Vi började bygga 2021 och beräknade tidigare att öppna bron för trafik 2024. Nu planerar vi för att öppna bron i slutet av maj 2023.

Om projektet

Den nya bron kommer att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten för dig som går, cyklar eller kör bil. Körfälten blir bredare och bron kommer även att få en gång- och cykelbana. 

Bron på väg 263 över Håtunaviken vid Erikssund ligger på gränsen mellan Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun. Bron öppnas för sjötrafik cirka 1 000 gånger per år.

Väg 263 trafikeras av 5 500 fordon per dygn, varav omkring 660 är tunga fordon. Vägbredden på den befintlig bron är cirka sex meter och därför har tunga fordon svårt att mötas på bron. På den befintliga bron finns ingen separat yta för gående och cyklister utan de samsas med övrig trafik på den förhållandevis smala ytan. 

Bron har uppnått sin tekniska livslängd och måste bytas ut då det finns uppenbara risker för driftstopp. Följden av driftstopp är köer och långa omledningsvägar över Uppsala och Rotebro.

Nyheter

Tidslinje

1 Byggstart Hösten 2021

2 Vi bygger 2021–2024

Vi planerar för att kunna öppna den nya bron i slutet av maj. 

Dokument