Logga in
Logga in

Stockholm Väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna, trafiksäkerhetsåtgärder

Trafikverket ska nu utreda möjligheten att på väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna förbättra trafiksäkerheten för alla trafikanter och framkomligheten för gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafiken.

Vad?

Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 268

Varför?

Öka trafiksäkerheten för alla trafikanter och framkomligheten för gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafiken.

Nuläge

Under hösten 2022 kommer vi att påbörja upphandling av konsult.

Om projektet

Vi har utrett flertalet alternativ av sträckningar för en ny väg och vårt senaste förslag avslogs av Länsstyrelsen på grund av att förslaget innebär påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljön. Utredningsarbetet fortsätter och vi tittar nu på vilka åtgärder som kan genomföras på väg 268. Projektet innehåller även en ny gång- och cykelväg mellan Upplands Väsby och Vallentuna.

När vi utreder åtgärder på väg 268 är det viktigt att de gynnar trafiksäkerheten för alla trafikanter och framkomligheten för gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafiken.

Preliminärt sträcker sig vägplanen mellan korsningen vid väg 268/Stockholmsvägen i Upplands Väsby kommun och Vallentuna tätort i Vallentuna kommun.

Tidsplan

Vi upphandlade konsult för vägplan 2019, för alternativet befintlig väg.

Vi fick besked att vägplanen inte var genomförbar ur kulturmiljösynpunkt.

3 Inväntar ny beställning av vägplan 2022

4 Upphandling av konsult 2022 höst

5 Kontrakt konsult 2023 vinter

6 Samrådshandling tas fram 2023

7 Samråd med allmänheten 2024 vår

8 Granskningshandling tas fram 2025 vår

9 Vägplan fastställd 2025 höst

10 Vägplan får laga kraft 2026 sommar

Dokumentbibliotek

Kontakt

Fredrik Emmot

Telefon: +46 10-123 67 69


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Fredrik Emmot
Kommunikatör
Elin Sarfati