Logga in
Logga in

Stockholm Väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna, trafiksäkerhetsåtgärder

Trafikverket ska nu utreda möjligheten att på väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna förbättra trafiksäkerheten för alla trafikanter och framkomligheten för gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafiken.

Vad?

Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 268

Varför?

Öka trafiksäkerheten för alla trafikanter och framkomligheten för gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafiken.

Nuläge

Vi arbetar med att ta fram en vägplan.

Om projektet

Vi har utrett flertalet alternativ av sträckningar för en ny väg och vårt senaste förslag avslogs av Länsstyrelsen på grund av att förslaget innebär påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljön. Utredningsarbetet fortsätter och vi tittar nu på vilka åtgärder som kan genomföras på väg 268. Projektet innehåller även en ny gång- och cykelväg mellan Upplands Väsby och Vallentuna.

När vi utreder åtgärder på väg 268 är det viktigt att de gynnar trafiksäkerheten för alla trafikanter och framkomligheten för gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafiken.

Preliminärt sträcker sig vägplanen mellan korsningen vid väg 268/Stockholmsvägen i Upplands Väsby kommun och Vallentuna tätort i Vallentuna kommun.

Tidsplan

1 Upphandling av konsult 2024

2 Samråd med allmänheten 2026

Dokumentbibliotek

Kontakt

Fredrik Emmot

Telefon: +46 10-123 67 69