Logga in
Logga in

Stockholm Väg 276, hållplatsåtgärder Singö handel och Tallebo

För att öka trafiksäkerheten vill vi samordna de två busshållplatserna vid Singö Handel och göra en refugbaserad gångpassage över väg 276.

Vad?

Samordning av busshållplatserna Tallebo och Singö handel samt göra en gångpassage över väg 276.

Varför?

Öka trafiksäkerheten

Nuläge

Vägplanen är fastställd.

Om projektet

Vi planerar att  samordna de två busshållplatslägena Tallebo och Singö handel till en busshållplats i respektive riktning samt göra en refugbaserad gångpassage över väg 276. Platsen har i dag brister ur trafiksäkerhetssynpunkt och genom de här åtgärderna ska vi öka trafiksäkerheten.

Aktuellt

Cirkulationsplats utgår

På grund av dåliga markförhållanden har projektet blivit för dyrt och finansiering saknas. Detta medför att cirkulationsplatsen utgår. Projektet omfattar därmed samordning av busshållplatslägena Tallebo och Singö handel till en busshållplats i varje riktning samt en passage över väg 276.

Tidsplan

1 Samrådsunderlag vägplan Mars 2018

Vi gör ett omtag i projektet och bjuder in till samrådsmöte 7 februari 2023.

3 Granskningshandling vägplan Våren 2023

4 Fastställelseprövning vägplan Hösten 2023

5 Planerad byggstart Hösten 2026

Kontakt

Linnea Ljung

Telefon: +46 10-123 62 77