Logga in
Logga in

Stockholm Väg 276, hållplatsåtgärder Singö handel och Tallebo

För att öka trafiksäkerheten vill vi samordna de två busshållplatserna vid Singö Handel och göra en refugbaserad gångpassage över väg 276.

Vad?

Samordning av busshållplatserna Tallebo och Singö handel samt göra en gångpassage över väg 276.

Varför?

Öka trafiksäkerheten

Nuläge

Projektet har precis startats upp igen och fått beslut om fortsatt finansiering. Arbete pågår med att ta fram en vägplan.

Inbjudan till samråd

Vi planerar för att samordna busshållplatserna i Tallebo och Singö handel till en busshållplats i varje riktning, samt bygga en gångpassage över väg 276. Vi bjuder nu in till ett möte för att berätta om projektet och få veta vad du tycker. Varmt välkommen!

Tid: Tisdag 7 februari 2023 klockan 18–19.

Plats: Digitalt, se anmälan nedan.

Vi kommer att informera om:

  • förslag till ombyggnad
  • förslag på indragning av allmän väg.

Om du vill förbereda dig inför mötet finns samrådshandlingen på följande plats:

  • på den här sidan under Dokument.

Klockan 18.00 kommer vi börja mötet med att ha en Powerpoint-presentation av samrådshandlingen.

Synpunkter: Skicka in dina synpunkter senast 2 mars via post till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange diarienummer TRV 2016/109926. Du kan även lämna dina synpunkter via det digitala synpunktsformuläret nedan. 

Jag anmäler mig till samrådsmötet 7 februari

Vi samlar in personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende.

Läs mer om hur Trafikverket hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Om projektet

Vi planerar att  samordna de två busshållplatslägena Tallebo och Singö handel till en busshållplats i respektive riktning samt göra en refugbaserad gångpassage över väg 276. Platsen har i dag brister ur trafiksäkerhetssynpunkt och genom de här åtgärderna ska vi öka trafiksäkerheten.

Aktuellt

Nytt samråd

Vi kommer att bjuda in till nytt samråd, och handlingar kommer att finnas under Dokument från 31 januari. Mellan 31 januari och 6 februari kommer du att kunna anmäla dig till digitalt samrådsmöte 7 februari.

Samrådet gäller samordning av busshållplatslägena Tallebo och Singö handel till en busshållplats i varje riktning samt en passage över väg 276.

Cirkulationsplats utgår

På grund av dåliga markförhållanden har projektet blivit för dyrt och finansiering saknas. Detta medför att cirkulationsplatsen utgår. Projektet omfattar därmed samordning av busshållplatslägena Tallebo och Singö handel till en busshållplats i varje riktning samt en passage över väg 276.

Tidsplan

1 Samrådsunderlag vägplan Mars 2018

Vi gör ett omtag i projektet och bjuder in till samrådsmöte 7 februari 2023.

3 Granskningshandling vägplan Våren 2023

4 Fastställelseprövning vägplan Hösten 2023

5 Planerad byggstart Hösten 2025

Kontakt

Linnea Ljung

Telefon: +46 10-123 62 77