Logga in
Logga in

Stockholm Väg 277, byte av brolager på Lidingöbron

Brolagren på Lidingöbron ska bytas ut under ett planerat underhållsarbete. Arbetet är omfattande och pågår år 2024 – 2026. Vi inledde arbetet i mars 2024.

Vad?

Byte av brolagren på Lidingöbron.

Varför?

Planerat underhåll av bron.

Nuläge

Arbetet påbörjas i mars 2024 och beräknas vara klart hösten 2026.

Om projektet

Vi ska byta ut 65 stycken så kallade brolager på Lidingöbron. Brolagren är de delar som sitter under bron, mellan brostödet och själva bron. Brolagrets funktion är bland annat att fördela tyngden och möjliggöra att brodelar kan röra sig. Under arbetet kommer vi att vid flera tillfällen behöva lyfta bron ca. en halv centimeter, detta kommer genomföras nattetid för att påverka trafiken så lite som möjligt. Genom att vi utför det här arbetet kommer bron att hålla längre och du kan fortsätta köra över en trygg och stabil bro.​

Nattavstängning 25 juni kl.00.00 – 04.00

Vissa arbetsmoment kräver att vi lyfter bron. Då behöver vi att stänga av bron för trafik under en kortare tid, som mest 30 minuter. Vi väljer att göra arbetena nattetid för att störa trafiken så lite som möjligt. Vi ska lyfta bron vid ett eller flera tillfällen natten mot tisdag kl. 00.00 – 04.00. Vid kommande lyft natten mellan 24 - 25 juni är det bron till Lidingö som stängs av en kort stund. Under dessa timmar kan din resa komma att ta längre tid än vanligt.

Ambulans eller blåljuspersonal släpps förbi vid akuta händelser.

Tack för ditt tålamod.

Hur påverkas trafiken?

Det mesta av arbetet sker under bron och kommer inte att ha särskilt stor påverkan på trafiken. I perioder kommer en del bygganordningar att blockera delar av körfälten. Men i huvudsak kommer trafiken att fungera som vanligt. När vi genomför lyft av bron kommer vi att behöva stänga av Lidingöbron för trafik, det sker under kortare intervaller nattetid för att störa så lite som möjligt. Exakt när avstängningarna blir vet vi längre fram när arbetena inletts. Då kommer vi att uppdatera den här sidan med mer information.

Busshållplatser vid Ropsten flyttas under arbetet

Av säkerhetsskäl behöver vi flytta på en av busshållplatserna när vi arbetar med bron. Det är hållplats läge C, vid Ropsten, som kommer att flyttas. Därifrån går bussarna 205, 225 och 291. I ett senare skede kan även busshållplats läge E behöva flyttas. Kontakta SL för mer information om vilken hållplats din buss avgår ifrån.

Det kan bullra när vi arbetar

Under arbetet kan det låta en del och förekomma bullrande ljud. Vi genomför bullermätningar för att säkerställa att ljudnivåerna inte överskrider tillåtna värden. Men det kan ändå upplevas som att det stör. Stort tack för ditt tålamod!

Arbetet med bron ska pågå i tre år

Arbetet med att byta ut brolagren är ett omfattande arbete som tar tid. Vi kommer att arbeta med olika delar av bron år 2024 – 2026.

  • 2024: Under första året kommer vi att arbeta vid brofästena på båda sidorna av bron.
  • 2025: Vi kommer arbeta vid brons landfästen.
  • 2026: Under sista året kommer vi att arbeta ute i vattnet. När vi gör det kommer vi inte att påverka trafiken uppe på bron.

Tidplan

1 Arbetet startar Mars 2024

2 Arbetet avslutas Hösten 2026